26. Međunarodna tribina kompozitora – KONKURS za slanje partitura

datum slika jun 29, 2016

Udruženje kompozitora Srbije
26. Međunarodna tribina kompozitora
Beograd, 5. 10. – 11. 10. 2017.
KONKURS za slanje partitura

Kompozicije koje se predlažu treba da budu napisane za sledeće sastave:

a) Simfonijski orkestar (sastav a tre)
Trajanje do 15 minuta

b) Ženski hor a capella
ženski hor sa elektronikom
ženski hor i sastav do pet instrumenata po izboru
Ponuđeni instrumenati: flauta, oboa, klarinet, fagot, horna, truba, trombon, gitara, harfa, klavir, udaraljke (male), mecosopran, bariton, dve violine, viola, violončelo i kontrabas
Trajanje do 10 minuta

c) Ansambl po izboru od 1 do 9 instrumenata sa ili bez elektronike
bilo koja kombinacija ponuđenih instrumenata: flauta, oboa, klarinet, fagot, horna, truba, trombon, gitara, harfa, klavir, udaraljke (male), mecosopran, bariton, dve violine, viola, violončelo i kontrabas
Trajanje do 10 minuta

d) Sopran, mecosopran i bariton (solo ili bilo koja kombinacija ova tri glasa) sa ili bez elektronike
sopran, mecosopran i bariton (solo ili bilo koja kombinacija ova tri glasa) i instrumentalni sastav do četiri instrumenta po izboru
Ponuđeni instrumenati: flauta, oboa, klarinet, fagot, horna, truba, trombon, gitara, harfa, klavir, udaraljke (male), mecosopran, bariton, dve violine, viola, violončelo i kontrabas
Trajanje do 8 minuta.

Konkurs nije anoniman.
Prijava kompozicija je besplatna.

Jedan autor može da konkuriše u različitim kategorijama. Nije moguće prijaviti na konkurs više od dve kompozicije.
Prema Statutu Tribine mogu se predlagati dela nastala tokom protekle tri godine. Pravo predlaganja imaju autori, izvođači, udruženja i nacionalna autorska društva.

Prilikom prijave dostaviti:
1. partituru
2. snimak (ukoliko je moguće)
3. kratku biografiju, do 150 reči
Autori izabranih kompozicija imaju obavezu da dostave kompletan materijal za izvođenje, koji podrazumeva:
1) deonice
2) eventualne elektronske realizacije (za elektroakustičke kompozicije)
3) fotografiju
4) biografiju (do 150 reči)
5) komentar o delu (do 150 reči)
Poželjno je partiture slati putem elektronske pošte, u pdf formatu.
Ukoliko se materijal šalje online, potrebno je da bude dostupan do kraja februara 2017. godine.

Rok za učešće na konkursu je do 20. oktobra 2016. godine (po srednjeevropskom vremenu, CET).
Prijave slati na email tribina_kompozitora@composers.rs ili na adresu:
Udruženje kompozitora Srbije
Mišarska 12-14, 11000 Beograd, Srbija