28. Međunarodna tribina kompozitora

28. Međunarodna tribina kompozitora 4–9. oktobra 2019.

28. Međunarodna tribina kompozitora

28. Međunarodna tribina kompozitora 4–9. oktobra 2019.

Psihologija i muzika – Kognicija i afekat u stvaranju savremene umetničke muzike

Psihologija i muzika – Kognicija i afekat u stvaranju savremene umetničke muzike

datum slika januar 16, 2017
U okviru pratećeg programa 24. Međunarodne tribine kompozitora (24. 9 – 30. 9. 2015.) dr Blanka Bogunović je  izložila rezultate svog istraživanja emocionalnih i racionalnih elemenata uključenih u stvaranje,  izvođenje i recepciju muzičkih dela izvedenih na Festivalu, a koji su bazirani na upitnicima popunjavanih od strane kompozitora, izvođača i publike.