28. Međunarodna tribina kompozitora, 2019 – KONKURS za slanje partitura

datum slika maj 15, 2018

Udruženje kompozitora Srbije
28. Međunarodna tribina kompozitora
U MREŽI – ideja, sećanja, imaginacije
Beograd, oktobar 2019.

KONKURS za slanje partitura

Kompozicije koje se predlažu treba da budu napisane za sledeće sastave:
1. Kompozicije za ansambl od 9 do 15 instrumenata po izboru*
* Instrumenti po izboru: flauta, blok flauta, oboa, klarinet, fagot, horna, truba, trombon, gitara, harfa, klavir, čembalo, harmonika, udaraljke (male), mecosopran, bariton, dve violine, viola, violončelo i kontrabas
Trajanje do 15 minuta

2. Kompozicije za klavir i harmoniku
Trajanje do 12 minuta

3. Kompozicije za orgulje solo ili
Kompozicije za orgulje i kombinaciju od 1 do 6 instrumenata/izvođača po izboru *
* Instrumenti po izboru: violina, truba, udaraljke, harmonika, glas (sopran, bariton)
Trajanje do 12 minuta

4. Kompozicije za dva klavira
Trajanje do 10 minuta

5. Kompozicije za sastav od 1 do 5 instrumenata po izboru sa ili bez elektronike*
* Instrumenti po izboru: flauta, blok flauta, oboa, klarinet, fagot, horna, truba, trombon, gitara, harfa, klavir, čembalo, harmonika, udaraljke (male), mecosopran, bariton, dve violine, viola, violončelo i kontrabas
Trajanje do 10 minuta

6. Kompozicije za kontrabas i electric Rhodes Piano
Trajanje do 10 minuta

Konkurs nije anoniman.
Prijava kompozicija je besplatna.
Jedan autor može da konkuriše u različitim kategorijama. Nije moguće prijaviti više od dve kompozicije.
Prema Statutu Tribine mogu se predlagati dela nastala tokom protekle tri godine.
Pravo predlaganja imaju autori, izvođači, udruženja i nacionalna autorska društva.
Prilikom prijave dostaviti:
1. partituru
2. snimak (ukoliko je moguće)
3. kratku biografiju, do 150 reči

Autori izabranih kompozicija imaju obavezu da dostave kompletan materijal za izvođenje, koji podrazumeva:
1) deonice
2) eventualne elektronske realizacije (za elektroakustičke kompozicije)
3) fotografiju
4) biografiju (do 150 reči)
5) komentar o delu (do 150 reči)

Prijave slati na email tribina_kompozitora@composers.rs
ili na adresu:
Udruženje kompozitora Srbije
Mišarska 12-14, 11000 Beograd, Srbija

Rok za učešće na konkursu je do 15. oktobra 2018. godine (po srednjeevropskom vremenu, CET).
Za prijave koje se šalju poštom validan je poštanski pečat sa datumom slanja pre isteka navedenog roka.
Ukoliko se materijal šalje online, poslednji dan za prijem je 15. oktobar 2018. godine, ali potrebno je da fajlovi budu dostupni za preuzimanje do kraja februara 2019. godine (soundcloud, youtube, dropbox itd, ne slati materijal putem wetransfera).
Poželjno je prijave slati putem elektronske pošte.