Poziv na Vanrednu Skupštinu UKS-a

datum slika oktobar 6, 2022

Poštovane kolege,

Posle inspekcijskog nadzora od strane Ministarstva kulture i informisanja, inspektori koji su vršili nadzor su nam naložili da postojeći Statut uskladimo sa Zakonom o kulturi, kao i da donesemo Poslovnik o radu Skupštine. Rok za ceo ovaj proces nam je jako kratak, te smo primorani da sve to uradimo i predamo Ministarstvu do 25. oktobra.

Iz tog razloga, jedini mogući datum za Skupštinu je nedelja, 16. oktobar u 12 časova, u Legatu Josipa Slavenskog, Trg Nikole Pašića 1/V.

Tačke Dnevnog reda su:
1. Izmene i dopune Statuta UKS-a
2. Poslovnik o radu Skupštine

Svoje komentare možete poslati do 14. oktobra na email Udruženja composas@gmail.com a o njima možemo diskutovati na Skupštini.

Glavne izmene Statuta su sledeće:
1. Pored naziva Udruženja kompozitora Srbije mora ubuduće da stoji i reč „reprezentativno“
2. Dodaje se mogućnost održavanja elektronskih sednica
3. Predsednik mora da bude definisan kao organ Udruženja

Ovde možete preuzeti Statut UKS-a i Poslovnik o radu Skupštine.

I još jedanput.
Vanredna Skupština UKS-a zakazuje se u nedelju, 16. oktobra u 12 časova, Legat Josipa Slavenskog, Trg Nikole Pašića 1/V.

Rade Radivojević, predsednik UKS i Upravni odbor UKS-a