32. Međunarodna tribina kompozitora, 2023 – KONKURS za slanje partitura

datum slika jun 7, 2022

Udruženje kompozitora Srbije
32. Međunarodna tribina kompozitora
Beograd, 5. 10. – 10. 10. 2023.

KONKURS za slanje partitura

Kompozicije koje se predlažu treba da budu napisane za sledeće sastave:

1. simfonijski orkestar (trojni sastav)
Trajanje do 12 minuta

2.  ženski hor ili mešoviti vokalni oktet (dva soprana, dva mesoprana, dva tenora, bariton, bariton-bas)
Trajanje do 10 minuta

3. ansambl po izboru od 1 do 9 instrumenata, sa ili bez elektronike

Trajanje do 10 minuta

 

Ponuđeni instrumenti: blok flauta, flauta/alt flauta, oboa, klarinet/bas klarinet, fagot, horna, truba, trombon, gitara, harfa, klavir, čembalo, harmonika, udaraljke, sopran, mecosopran, bariton, dve violine, viola, violončelo, kontrabas

 

4. flautu i hakbret

Trajanje do 10 minuta

 

5. duvački kvintet (flauta, oboa, klarinet, fagot, horna)

Trajanje do 10 minuta

 

Konkurs nije anoniman.
Prijava kompozicija je besplatna.

Jedan autor može da konkuriše u različitim kategorijama. Nije moguće prijaviti više od dve kompozicije.
Prema Statutu Tribine mogu se predlagati dela nastala tokom protekle tri godine.

Pravo predlaganja imaju autori, izvođači, udruženja i nacionalna autorska društva.

Prilikom prijave dostaviti:
1. partituru
2. snimak (ukoliko je moguće)
3. kratku biografiju, do 150 reči
4. komentar kompozicija, do 150 reči

Autori izabranih kompozicija imaju obavezu da dostave kompletan materijal za izvođenje, koji podrazumeva:
1) deonice
2) eventualne elektronske realizacije (za elektroakustičke kompozicije)
3) fotografiju
4) biografiju (do 150 reči)
5) komentar o delu (do 150 reči)

Prijave slati na email tribina_kompozitora@composers.rs
ili na adresu:
Udruženje kompozitora Srbije
Mišarska 12-14, 11000 Beograd, Srbija
Rok za učešće na konkursu je do 30. novembra 2022. godine (po srednjeevropskom vremenu, CET).
Za prijave koje se šalju poštom validan je poštanski pečat sa datumom slanja pre isteka navedenog roka.
Ukoliko se materijal šalje online, poslednji dan za prijem je 30. novembar 2022. godine, ali potrebno je da fajlovi budu dostupni za preuzimanje do kraja februara 2023. godine (materijal postaviti na soundcloud, youtube, dropbox itd, ne slati putem wetransfera).
Poželjno je prijave slati putem elektronske pošte.