31. Međunarodna tribina kompozitora, 2022 – KONKURS za slanje partitura

datum slika jun 24, 2021

Udruženje kompozitora Srbije
31. Međunarodna tribina kompozitora
Beograd, 1. 10. – 5. 10. 2022.

KONKURS za slanje partitura

Kompozicije koje se predlažu treba da budu napisane za sledeće sastave:

1. za sastav koji čine gudački orkestar (44321) i 1 do 5 instrumenata po izboru -
Ponuđeni instrumenti: blok flauta, flauta, oboa, klarinet, fagot, horna, truba, trombon, gitara, harfa, klavir, čembalo, harmonika, udaraljke, sopran, mecosopran i bariton, dve violine, viola, violončelo, kontrabas
Trajanje do 12 minuta

2. ansambl po izboru od 1 do 9 instrumenata, sa ili bez elektronike
Ponuđeni instrumenti: blok flauta, flauta, oboa, klarinet, fagot, horna, truba, trombon, gitara, harfa, klavir, čembalo, harmonika, udaraljke, sopran, mecosopran i bariton, dve violine, viola, violončelo, kontrabas
Trajanje do 10 minuta

3. za elektrčinu violu, sa ili bez elektronike
Trajanje do 10 minuta

4. za bariton, kaval i čembalo, sa ili bez elektronike
Trajanje do 10 minuta

 

Konkurs nije anoniman.
Prijava kompozicija je besplatna.
Jedan autor može da konkuriše u različitim kategorijama. Nije moguće prijaviti više od dve kompozicije.
Prema Statutu Tribine mogu se predlagati dela nastala tokom protekle tri godine.
Pravo predlaganja imaju autori, izvođači, udruženja i nacionalna autorska društva.

 

 

Prilikom prijave dostaviti:
1. partituru
2. snimak (ukoliko je moguće)
3. kratku biografiju, do 150 reči
4. kratak komentar kompozicije (do 150 reči)

Autori izabranih kompozicija imaju obavezu da dostave kompletan materijal za izvođenje, koji podrazumeva:
1) deonice
2) eventualne elektronske realizacije (za elektroakustičke kompozicije)
3) fotografiju
4) biografiju (do 150 reči)
5) komentar o delu (do 150 reči)

Prijave slati na email tribina.kompozitora@composers.rs
ili na adresu:
Udruženje kompozitora Srbije
Mišarska 12-14, 11000 Beograd, Srbija
Rok za učešće na konkursu je do 31. oktobra 2021. godine (po srednjeevropskom vremenu, CET).
Za prijave koje se šalju poštom validan je poštanski pečat sa datumom slanja pre isteka navedenog roka.
Ukoliko se materijal šalje online, poslednji dan za prijem je 31. oktobar 2021. godine, ali potrebno je da fajlovi budu dostupni za preuzimanje do kraja februara 2022. godine (koristiti soundcloud, youtube, dropbox itd, ne slati materijal putem wetransfera).
Poželjno je prijave slati putem elektronske pošte.