30. Međunarodna tribina kompozitora, 2021 – KONKURS za slanje partitura

datum slika jun 18, 2020

Udruženje kompozitora Srbije
30. Međunarodna tribina kompozitora
Beograd, 2. 10. – 6. 10. 2021.

KONKURS za slanje partitura
Kompozicije koje se predlažu treba da budu napisane za sledeće sastave:

1. gudački orkestar (44321) ili gudački orkestar (44321) sa jednim ili dva solistička instrumenta (solistički instrumenti mogu biti harmonika, klavir i čembalo)
Trajanje do 12 minuta
2. ansambl po izboru od 1 do 9 instrumenata, sa ili bez elektronike
Trajanje do 10 minuta

Ponuđeni instrumenti: blok flauta, flauta, oboa, klarinet, fagot, horna, truba, trombon, gitara, harfa, klavir, čembalo, harmonika, udaraljke, mecosopran i bariton, dve violine, viola, violončelo, kontrabas

3. za dve harfe, sa ili bez elektronike
Trajanje do 10 minuta

4. za četiri kontrabasa
Trajanje do 10 minuta

Konkurs nije anoniman.
Prijava kompozicija je besplatna.
Jedan autor može da konkuriše u različitim kategorijama. Nije moguće prijaviti više od dve kompozicije.
Prema Statutu Tribine mogu se predlagati dela nastala tokom protekle tri godine.
Pravo predlaganja imaju autori, izvođači, udruženja i nacionalna autorska društva.
Prilikom prijave dostaviti:
1. partituru
2. snimak (ukoliko je moguće)
3. kratku biografiju, do 150 reči

Autori izabranih kompozicija imaju obavezu da dostave kompletan materijal za izvođenje, koji podrazumeva:
1) deonice
2) eventualne elektronske realizacije (za elektroakustičke kompozicije)
3) fotografiju
4) biografiju (do 150 reči)
5) komentar o delu (do 150 reči)

Prijave slati na email tribina_kompozitora@composers.rs
ili na adresu:
Udruženje kompozitora Srbije
Mišarska 12-14, 11000 Beograd, Srbija
Rok za učešće na konkursu je do 31. oktobra 2020. godine (po srednjeevropskom vremenu, CET).
Za prijave koje se šalju poštom validan je poštanski pečat sa datumom slanja pre isteka navedenog roka.
Ukoliko se materijal šalje online, poslednji dan za prijem je 31. oktobar 2020. godine, ali potrebno je da fajlovi budu dostupni za preuzimanje do kraja februara 2021. godine (soundcloud, youtube, dropbox itd, ne slati materijal putem wetransfera).
Poželjno je prijave slati putem elektronske pošte.