29. Međunarodna tribina kompozitora, 2020 – KONKURS za slanje partitura

datum slika april 22, 2019

Udruženje kompozitora Srbije
29. Međunarodna tribina kompozitora
Beograd, 2. 10. – 6. 10. 2020.

KONKURS za slanje partitura

Kompozicije koje se predlažu treba da budu napisane za sledeće sastave:

1. sastav po izboru od 1 do 9 instrumenata, sa ili bez elektronike
Trajanje do 12 minuta

Instrumenti po izboru: harmonika, flauta, oboa, klarinet, fagot, horna, truba, trombon, gitara, harfa, klavir, čembalo, udaraljke (male), mecosopran i bariton, dve violine, viola, violončelo, kontrabas

2. za dve harmonike, sa ili bez elektronike
Trajanje do 10 minuta

3. za gudački kvartet, sa ili bez elektronike
Trajanje do 12 minuta

4. za četiri kontrabasa*
Trajanje do 10 minuta

5. za sastav baroknih instrumenata – dve barokne violine, barokna viola, viola da gamba i čembalo.
Trajanje do 10 – 12 minuta

6. za ansambl (sa ili bez elektronike) koji čine:
a) gitara i harfa
b) gitara, harfa i flauta
c) gitara, harfa i glas
Trajanje do 10 minuta

*Predviđeni ansambl daje prednost kompozicijama koje tretiraju kontrabas kao melodijski instrument.

 

Konkurs nije anoniman.
Prijava kompozicija je besplatna.

Jedan autor može da konkuriše u različitim kategorijama. Nije moguće prijaviti više od dve kompozicije.
Prema Statutu Tribine mogu se predlagati dela nastala tokom protekle tri godine.

Pravo predlaganja imaju autori, izvođači, udruženja i nacionalna autorska društva.

 

 

Prilikom prijave dostaviti:
1. partituru
2. snimak (ukoliko je moguće)
3. kratku biografiju, do 150 reči

Autori izabranih kompozicija imaju obavezu da dostave kompletan materijal za izvođenje, koji podrazumeva:
1) deonice
2) eventualne elektronske realizacije (za elektroakustičke kompozicije)
3) fotografiju
4) biografiju (do 150 reči)
5) komentar o delu (do 150 reči)

Prijave slati na email tribina.kompozitora@composers.rs
ili na adresu:
Udruženje kompozitora Srbije
Mišarska 12-14, 11000 Beograd, Srbija
Rok za učešće na konkursu je do 15. oktobra 2019. godine (po srednjeevropskom vremenu, CET).
Za prijave koje se šalju poštom validan je poštanski pečat sa datumom slanja pre isteka navedenog roka.
Ukoliko se materijal šalje online, poslednji dan za prijem je 15. oktobar 2019. godine, ali potrebno je da fajlovi budu dostupni za preuzimanje do kraja februara 2020. godine (soundcloud, youtube, dropbox itd, ne slati materijal putem wetransfera).
Poželjno je prijave slati putem elektronske pošte.