33. Međunarodna tribina kompozitora, 2024 – KONKURS za slanje partitura

datum slika jun 22, 2023

Udruženje kompozitora Srbije
33. Međunarodna tribina kompozitora
Beograd, oktobar 2024.

KONKURS za slanje partitura

Kompozicije koje se predlažu treba da budu napisane za sledeće sastave:

1. gudački orkestar (5/4/3/2/1) ili gudački orkestar (5/4/3/2/1) i solo harmoniku
Trajanje do 12 minuta

2. ženski hor
Trajanje do 10 minuta

3. ansambl po izboru od 1 do 9 instrumenata, sa ili bez elektronike
Trajanje do 10 minuta

Ponuđeni instrumenti: blok flauta, flauta/pikolo/alt flauta, oboa, klarinet/bas klarinet, fagot, horna, truba, trombon, gitara, harfa, klavir, čembalo, harmonika, udaraljke, sopran, mecosopran, bariton, dve violine, viola, violončelo, kontrabas

4. solo orgulje, harfu, gitaru, harmoniku ili kombinaciju nekih od ovih instrumenata
Trajanje do 10 minuta

 

Konkurs nije anoniman.
Prijava kompozicija je besplatna.
Jedan autor može da konkuriše u različitim kategorijama. Nije moguće prijaviti više od dve kompozicije.
Prema Statutu Tribine mogu se predlagati dela nastala tokom protekle tri godine.
Pravo predlaganja imaju autori, izvođači, udruženja i nacionalna autorska društva.
Prilikom prijave dostaviti:
1. partituru
2. snimak (ukoliko je moguće)
3. kratku biografiju, do 150 reči
4. komentar kompozicija, do 150 reči

 

Autori izabranih kompozicija imaju obavezu da dostave kompletan materijal za izvođenje, koji podrazumeva:
1) deonice
2) eventualne elektronske realizacije (za elektroakustičke kompozicije)
3) fotografiju
4) biografiju (do 150 reči)
5) komentar o delu (do 150 reči)

 

Prijave slati na email tribina.kompozitora@composers.rs
ili na adresu:
Udruženje kompozitora Srbije
Mišarska 12-14, 11000 Beograd, Srbija

Rok za učešće na konkursu je do 31. oktobra 2023. godine (po srednjeevropskom vremenu, CET).
Za prijave koje se šalju poštom validan je poštanski pečat sa datumom slanja pre isteka navedenog roka.
Ukoliko se materijal šalje online, poslednji dan za prijem je 31. oktobar 2023. godine, ali potrebno je da fajlovi budu dostupni za preuzimanje do kraja februara 2024. godine (materijal postaviti na soundcloud, youtube, dropbox itd, ne slati putem wetransfera).
Poželjno je prijave slati putem elektronske pošte.