Mihajlović Milan

Mihajlović (1945)  je u Beogradu diplomirao kompoziciju i dirigovanje (1970), magistrirao kompoziciju (1978), a usavršavao se na kursevima u Kelnu i Salcburgu. Radio je na Fakultetu muzičke umetnosti (od 1975.), kao i na Akademiji umetnosti  u Novom Sadu, a penzionisan je (2010.) kao redovni profesor kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Jedan je od osnivača Ansambla za savremenu muziku i, 1992. godine, Međunarodne tribine kompozitora, čiji je direktor bio do 2002. godine. Bio je predsednik Udruženja kompozitora Srbije (1987-2002), sekretar, a zatim i šef  Katedre za teoriju  muzike na beogradskom Fakultetu muzičke umetnosti i, od 2002. do 2009. godine, dekan Fakulteta. Bavi se teorijskim radom (studija Skrjabinov modus) i pisac je udžbenika Osnovi nauke o muzici (1983) i Muzički oblici (1988). Nosilac je velikog broja priznanja za stvaralaštvo – nagrade „Stevan Hristić“ (1970), nagrade Beogradskih muzičkih svečanosti (1972), Oktobarske nagrade grada Beograda (1984), prvih nagrada na Medjunarodnoj tribini  kompozitora (1992. i 1996. godine), nagrade „Stevan Mokranjac“ (1994) i  Nagrade grada Beograda (2003).

U penziju je otišao 2010. godine i tada je dobio Nacionalno priznanje.


Sa velikim uspehom su prihvaćena i najnovija dela: 2013. Fa-mi(ly) za gudače i klavir, 2014. Melancholy za obou i klavirski kvartet, 2015. „Revolt“ za hornu i klavirski kvartet.

2014. godine je bio gostujući kompozitor na Medjunardnom festivalu kamerne muzike u Kemptenu (Nemačka – www.fuerstensaal-classix.de). Pored, tada naručene kompozicije - Melancholy, izvedene su sa velikim uspehom još 4 njegova dela.

 2015. godine u Nemačkoj je premijerno izveden Revolt, štampaju se njegova dela i pripema snimanje autorskog diska. Elegija za violinu i klavir je više puta izvedena u Nemačkoj i Belgiji.

2016. godine je bio gostujući kompozitor festivala u Dijon-u (Opera de Dijon – Francuska), gde su se, uz poručenu novu kompoziciju Les Adieux, izvela još četiri njegova dela. Iste godine kompozicija Melancholy je izvedena na  značajnon festivalu u Finskoj. Melanholija je izvedena na značajnom Festivalu kamerne muzike u Finskoj.

Njegova kompozicija Memento je na programu Brandenburškog državnog orkestra (Frankfurt – Oder – april 2017.).


You Tube – Serbian Composers Milan Mihajlovic
Musikverlag Brandstätter, Köln
mihajlovic.milan9@gmail.com – tel. +381-(0)62-330932