Tošić Vladimir

(Beograd), kompozitor, multimedijalni umetnik, profesor

E-mail: vtosic@sbb.rs
Web: www.vladimirtosic.com
Web: Vladimir Tošić @ EUnet

Vladimir Tošić, (Beograd), kompozitor, multimedijalni umetnik, redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Studije kompozicije završio je u klasi Vasilija Mokranjca na istom fakultetu.

Važniji nastupi:

Festival international des musiques experimentales u Buržu (Francuska, 1982), tri uzastopna nastupa na Muzičkom bijenalu u Zagrebu (1983-85-87), New Music and Art Festival u Bouling Grinu (Ohajo-SAD, 1987, 2000), International Glass Music Festival u Filadelfiji (SAD, 2000), festivalu Musica Nova u Sao Paolu (Brazil, 2000, 2001, New Music Miami ISCM Festival,  Majami (SAD 2002), Spaziomusica Festival, Sardinija (Italija, 2003), International Festival of Contemporary Music, Lima (Peru, 2004), Deutsches minimal music festival, Kassel (Nemačka, 2005), New Music Festival,Duluth (USA, 2006), New Music Festival, Las Vegas (USA, 2006), Interkulturelles festival,Hamburg (Germany, 2009)…

Vladimir Tošić osvojio je i prvu nagradu na konkursu za kompoziciju Thomas Bloch (Pariz, 2000).

Osnova stvaralačkog pristupa Vladimira Tošića je redukcionistički princip izgradnje dela. Sva njegova dela su zasnovana na veoma malom broju različitih elemenata, a ponekad čak i na samo jednom (boji, ritmu, harmoniji…).

Njegova dela su najčešće simetrične lučne forme sa istosmernim rastom ili padom svih parametara. Može se reći da skoro sva dela Vladimira Tošića imaju  važne, i lako uočljive, zajedničke osobine: procesualnu organizaciju, simetričnu lučnu formu, repetitivnost i insistiranje na boji.

Najvažnija dela:

Melange, Di/fuzija, Ne/zavisnost, Varial, Dual, Trial, Voksal, Fisija,Arkus, Kvintal …

opširnije na website-u www.vladimirtosic.com