Marinković Milorad

Mobilni: +381 63 7023205
E-mail: stoslov@gmail.com
YouTube: Kanal Milorada Marinkovića

Rođen je 1976. Godine u Beogradu. Studirao je na Faku-ltetu muzičke umetnosti u Beogradu. Diplomirao je kompoziciju 2000. godine u klasi profesora Rajka Maksimovića. Diplomirao je dirigovanje 2012, u klasi profesora Stanka Šepića i Biljane Radova-nović. Magistrirao je kompoziciju 2010. u klasi pro-fesora Vlastimira Trajkovića. Kao dirigent vodi amaterske crkvene horove. Oženjen je Mirjanom. Roditelji su četvoro dece.

Trenutno radi u zvanju docenta na FILUM-u Kragujevac, odsek za muziku, gde predaje analizu muzičkih stilova, analizu muzičkog dela i aranžiranje.

Član je međunarodnog društva za pravoslavnu crkvenu muziku (www.isocm.com) Član je upravnog odbora Udruženja kompozitora Srbije od 2011. Član žirija takmičenja dečjih horova „Fedeho“ 2011,2012 i 2013. Član žirija nagrade „Stevan Mokranjac“ u 2012. I 2013. godini. Od 2015. godine, predsedavajući plenuma sekcije kompozitora umetničke muzike pri UKS.

Milorad Marinković ima dugogodišnju saradnju sa Beogradskim kamernim orkestrom „Ljubica Marić“ i mr Radetom Pejčićem, umetničkim direktorom orkestra kao kompozitor, aranžer, dirigent i saradnik u osmišljavanju koncertnih programa.

Nagrade i nominacije:

  • Treća nagrada na festivalu „Obzorja na Tisi“ u Novom Bečeju, za solo pesmu „Frula“ – 1997. Pesma „Frula“ uvršćena je u šesti tom Antologije srpske solo pesme, koju je priredila dr Ana Stefanović.
  • Učesnik finala takmičenja muzičke omladine za kompozitore u Beogradu – sa kompozicijom „Staro Nagoričane“ za duvački kvintet – 31.03. 2000.
  • Nagrada „Stevan Hristić“ za kompoziciju „Herojska uvertira“ za simfonijski orke-star – 2000.
  • Treća nagrada na međunarodnom takmičenju „Pre – Art“ – Ženeva – Sarajevo, za kompo-ziciju „Igra senki“ za kamerni ansambl – 2007.
  • Nagrada „Zlatna tonska viljuška“ (Golden diapason award), koju dodeljuje Unija evropskih horskih federacija za najbolju kompoziciju za amaterski hor – za delo „Svjatij Bože“ za mešoviti hor a kapela – mart 2010. Nagrada je uručena 10. jula 2010, na festivalu Niške horske svečanosti, gde je delo premijerno izveo Eurohor sa dirigentom Božidarom Crnjanskim. Dobitnici ove nagrade su najeminentniji evropski horski kompozitori (Penderecki, Nes i drugi).
  • Delo „Mala opera“ za kamerni septet, narudžbina Međunarodne tribine kompozitora, izvedeno 2010 – izvođači: Ansambl Alternans, Pariz. Delo je ušlo u najuži izbor za nagradu „Stevan Mokranjac“.
  • Nagrada časopisa „Muzika klasika“ u kategoriji „kompozitor godine 2014.“ Za delo „Božićni kondak“.

Spisak dela:

Horovi a kapela:
„Sudba“, tekst Miloš Crnjanski, 6 min. 1995, „Zaveštanje Svetog Simeona Mirotočivog“, za mešoviti hor, soliste i grupu udaraljki, 60 min. 1998, „Liturgija Svetog Jovana Zlatoustog“ – 60 min. 2000, „Stoslovi o ljubavi 1-100“ – 45 min. 2002, „Stoslovi o ljubavi 101- 200“ – 45 min. 2003, „Stoslovi o ljubavi 201 – 234“ – 15 min. 2005, „Svjatij Bože“ – opelo – 5 min. – veliki mešoviti hor 2004, „Bogorodice djevo“ – ruski napev – za ženski hor – 2 min. 1998, „Srpska narodna uspavanka“ – na melodije tri narodne uspavanke – 6 min. 2011, „Božićni kondak“ za pet solista, kombinovani vokalni ansambl i grupu udaraljki – 100 min. 2014. (doktorski umetnički projekat) i druge manje kompozicije.

Solo pesme:
„Frula“ – glas i klavir, tekst Momčilo Nastasijević – 3 min. 1995, „Selim beg“ – tenor, klavir, klarinet, viola, fagot, kontrabas – 5 min. 1996, tekst J.J.Zmaj „Kosovo III“ – bas i klavir, 3 min. 1999, tekst Miodrag Pavlović „Ala`j lep ovaj svet“ za glas i klavir 1 min. – tekst J.J.Zmaj. 2000.

Simfonijska muzika:

„Herojska uvertira“ za simfonijski orkestar trojnog sastava, 23 min. 1999, „Psalmodija“ za simfonijski orkestar dvojnog sastava, 16 min. 2006, „Koncert za klavir i orkestar“ za klavir i simfonijski orkestar trojnog sastava, 20 min. 2010.

Kamerna muzika:
„Gudački trio“ – 25 min. 1996, „Sonata za obou i čembalo“( ili klavir) – 8 min. 1997, „Dve poeme za duvački kvintet“ – intrada, „Staro Nagoričane“, „Vlaški mozaik“ – ukupno trajanje 50 min. 1998, „Kapričo“ za gudački kvartet 8 min. 2005, „Igra senki“ – za flautu, obou, klarinet, klavir, harmoniku i udaraljke 5 min. „Tri slike za četiri harfe“ – 13 min. 2006. Delo je pisano specijalno za Beogradski kvartet harfi.

„Mala opera“ za kamerni septet – flauta, oboa, klavir, harfa, violina, viola, violončelo – svita u sedam stavova 18 min. 2010.