Andrew Thomas (Velika Britanija) diplomirao je kompoziciju i izvođaštvo na Gradskom univerzitetu u Londonu, Univerzitetu u Kembridžu, a trenutno je na doktorskim studijama na Konzervatorijumu u Birmingemu. Kompoziciju je učio kod Džonatana Harvija, Robina Holoveja i Kena Hesketa. Trenutno radi sa Ričardom Kostonom, Džoom Katlerom i Edvinom Roksburgom. Njegova dela su izvođena širom Velike Britanije i na kontinentu, a izvodili su ih ansambli BCMG, Britten Sinfonia, Schubert Ensemble i Orkestr de Ereprijs. Živi u Londonu i na jugoistoku Engleske.

Kompozicija Song Fragments je pokušaj da se stvori narativ između četiri različita tekstualna fragmenta potekla od četiri različita pesnika/pisca. Tekstovi, nastali u periodu od 16. do 20. veka, nisu eksplicitno povezani, ali muzički sadržaj ima za cilj da ohrabri slušaoca da stvori sopstvenu interpretaciju izbora teksta. Ova sloboda interpretacije prenosi se i na samu muziku. U nekim trenucima zvučni svet je potpuno savremen, dok u drugim ‘otvorena’ muzika (u drugom delu) poziva slušaoca da aktivira sopstvenu muzičku memoriju tumačeći strukturalne veze celine. Ova kompozicija je pisana za Thum ansambl koji je delo premijerno i izveo u Birmingemu.