VI sveska Antologije srpske solo pesme

datum slika jun 7, 2014

U izdanju Udruženja kompozitora Srbije objavljena je VI sveska Antologije srpske solo pesme u izboru i sa predgovorom dr Ane Stefanović

Kompozicije koje čine sadržaj VI sveske Antologije srpske solo pesme dela su autora rođenih od 1949. do 1977. godine a nastajala su od 1995. do 2008. godine. One predstavljaju aktuelno stvaralaštvo u domenu muzike za glas i klavir ili manji broj instrumenata, poslednje decenije XX i prve decenije XXI veka. Reč je o pesmama Vladimira Tošića, Miloša Zatkalika, Milane Stojadinović Milić, Gorana Marinkovića, Bože Banovića, Isidore Žebeljan, Đure Živkovića, Milorada Marinkovića, Ivana Brkljačića i Branke Popović.

Izbor i predgovor dr Ana Stefanović.
Uredništvo – komisija za izdavačku delatnost: Vlastimir Trajković, predsednik, Neda Bebler, Ana Stefanović, Minta Aleksinački, Dragan Latinčić.
Korektura – Dragan Latinčić
Notografija – Slobodan Varsaković
Tehnički urednik – Neda Bebler
Prevod na engleski – Miloš Zatkalik
Dizajn korica – Maja Yuill

Pogledajte korice VI sveske Antologije srpske solo pesme: PDF