Svetlana Maraš (1985, Srbija/Finska) je kompozitor i sound art umetnica sa značajnim izvođačkim iskustvom u žanru eksperimentalne i improvizovane muzike. Bavi se komponovanjem akustične i elektroakustičke muzike. Autor je nekoliko zvučnih instalacija, muzike za traku, muzike za eksperimentalni film i brojnih radova u oblasti primenjene muzike i novih medija.

Studirala je kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i usavršavala se na brojnim kursevima širom sveta. Gostovala je na prestižnom festivalu savremene muzike Bang on a Can, gde je radila sa nekim od najvećih imena američke savremene muzike, kao što su Dejvid Leng (David Lang), dobitnik Pulicerove nagrade za muziku, Džulija Volf (Julia Wolfe) i Majkl Gordon (Michael Gordon).

U svom radu bavi se istraživanjem granica muzičkog „bića“, realizujući svoje muzičke ideje kroz zvuk, tekst, fizičke objekte i digitalnu tehnologiju. Njena fascinacija odnosom između objekta i muzike rezultovala je magistarskim radom pod nazivom „Embodied composition: Treatment and meaning of physical object in experimental music and sound art“, koji je napisala na studijama u Medijskoj laboratoriji Aalto univerziteta u Helsinkiju.

Pje kompozicija za traku, nastala u aprilu 2011. godine. Napravljena je originalnom tehnikom mikroisečaka (micro cut-ups) i nastala je kombinacijom postojećih snimaka isključivo vokalne muzike, vokalne improvizacije i radova iz žanra zvučne poezije (sound poetry). Kao osnovni (i jedini) materijal korišćeni su kapitalni radovi umetnika koji su stvarali u okviru ovih žanrova, kao što su Lili Grinhem (Lily Greenham), Lučano Berio (Luciano Berio), Maja Ratkje (Maja Ratkje), Keti Berberijan (Cathy Berberian) i mnogi drugi, spojeni u eklektični miks koji korespondira sa idiomom „dj miksa“ poteklog iz savremene pop kulture. Kombinacijom veoma kratkih isečaka različitih zvučnih kvaliteta, konstruisala sam odeljke specifične i složene teksture ili, nasuprot njima, rekonstruisala sam ono što se mogu shvatiti kao ritmički i melodijski paterni. Preuzimajući uticaje pomenutog idioma, ova kompozicija uz svako izvođenje mora biti praćena priloženom listom numera (track list) od koje je sačinjena, iako se njihova pojava u mojoj kompoziciji ne može pratiti hronološki.

Za više informacija o njenom radu pogledati www.svetlanamaras.com

 • Socijalne mreže

 • Kontakt

  Mail: composas@gmail.com
  Tel: +381 11 3340 894
  Fax: +381 11 3238 637

 • Adresa

  Mišarska 12-14,
  11000 Beograd
  Srbija