Program

Reč selektora

Dobrodošli na 29. Međunarodnu tribinu kompozitora!
Dvadeset deveto izdanje Tribine, zbog pandemije i sprečavanja širenja virusa, zamišljeno je kao verzija online festivala koji bi, iako uz fizičko distanciranje učesnika i publike, doprineo njihovom povezivanju u specifičnom životnom ambijentu koji se nametnuo u poslednjih godinu dana. Iz tog razloga snimci koncerata biće, u određenim terminima i određenim ritmom, emitovani na kanalima RTS-a. Snimanje Tribine je, zbog pogoršanja epidemiološke situacije, tokom 2020. godine bilo dva puta odloženo, ali je uspešno realizovano 27. i 28. marta 2021, kada su svi koncerti snimljeni u Sali Kolarčeve zadužbine.

Od preko dvesta kompozicija pristiglih na konkurs Udruženja kompozitora, u program je uvršteno trideset osam dela autora iz Srbije, Severne Makedonije, Velike Britanije, Grčke, Nemačke, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Slovačke, Hrvatske, Japana, Belgije. Program čini šest koncerata sa kompozicijama koje zastupaju izrazito različite estetičke „glasove” recentne produkcije u savremenoj umetničkoj muzici u svetu i kod nas. U fokusu su kamerne kompozicije za različite kombinacije instrumenata, sa ili bez elektronike, uglavnom za manje sastave do najviše devet instrumenata. Zastupljena su dela autora svih generacija, od već afirmisanih i domaćoj publici poznatih imena, do najmlađe generacije domaćih stvaralaca.

Koncerte su izveli najistaknutiji domaći ansambli posvećeni interpretaciji savremene muzike. Specifičnost je doneo ansambl Beogradski barok, koji svojim angažmanom na ovom polju, poslednjih godina privlači mnoge kompozitore da stvaraju za njih i da delikatan zvuk baroknih instrumenata stavljaju u službu nekonvencionalnog savremenog izraza. Izuzetnim interpretacijama predstavio se i duo harmonika Bellowstop koji čine akordeonisti Đorđe Vasiljević i Marko Trivunović. U raznim formacijama učestvovala su i tri domaća kamerna ansambla čiji je repertoar baziran upravo na savremenoj muzici – Metamorfozis, Gradilište i Žebeljan ansambl, kao i mnogi drugi istaknuti muzičari. Od posebnog značaja za program su i dela za solo instrumente, ponekad i sa elektronikom, koji donose istraživački pristup instrumentu i otkrivanje novog tipa virtuoziteta. Njih su tumačili istaknuti solisti Ljubiša Jovanović, Saša Mirković, Slobodan Gerić, Sanja Romić i Branko Džinović.

Do povratka u koncertne prostore...

Branka Popović