Program

25. oktobar 2004.

20:00 – Zadužbina Ilije M. Kolarca, Velika sala

  Simfonijski orkestar Radio-televizije Srbije, dirigent: Biljana Radovanović
 • Ivan Brkljačić: Kada se sedamputa digne zavesa
 • Marko Nikodijević: cvetić, kućica... nadgrobna ploča za simfonijski orkestar
 • Sungji Hong (Koreja): Kiklos
 • Irena Popović: Zmijski car koji je pojeo slona

26. oktobar 2004.

18:00 – Umetnički paviljon„Cvijeta Zuzorić“ - Okrugli sto sa članovima ansambla Trio „Slavko Osterc“

20:00 – Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“

  Trio „Slavko Osterc“ (Slovenija)
 • Slavko Osterc (Slovenija): Sonata za alt saksofon i klavir
 • Uroš Krek (Slovenija): Appasionato za flautu i klavir
 • Lojze Lebič (Slovenija): Invokacija za alt-saksofon i klavir
 • Ivan Brkljačić: Cutting Edge za flautu, bariton-saksofon i klavir, porudžbina MTK
 • Nenad Firšt (Slovenija): Dnevi leta za flautu i alt-saksofon
 • Milko Lazar (Slovenija): Zakotne pesmi za flautu, saksofon i klavir

27. oktobar 2004.

20.00 – Fakultet muzičke umetnosti, Velika sala

 • Mario Del Nunzio (Brazil): Improviso embranco e preto (carta as videntes)
 • Jakob Diehl (Francuska): Head
 • Panayiotis Kokoras (Grčka): Response
 • Dieter Kaufmann (Austrija): Adagio 2003 za sopran i elektroakustičku instalaciju
 • Bernardo Gomes de Barros (Brazil): Frankfurt, Frankfurt

28. oktobar 2004.

20:00 – Studentski kulturni centar - Koncert kamerne muzike

 • Philipp N. Martin (Velika Britanija): Shiftin Mirrors za flautu, bas-klarinet, harfu, dve violine, violu i violončelo
 • Slavko Šuklar (Slovenija): Popcorn za hornu i udaraljke
 • Stanislava Gajić: Gudački kvartet
 • Maja Lučić: Promenada životinja za flautu/pikolo, klarinet, hornu, marimbu, klavir, violinu, violu, violončelo i kontrabas
 • Teodora Stepančić: M66 za bas-klarinet, violončelo i kontrabas
 • Arvydas Malcys (Litvanija): The Land of Disobedient za flautu,klarinet, violinu, violu, violončelo, kontrabas i klavir
 • Stana Krstajić, flauta, Dušan Stamenković, klarinet, Mihailo Bulajić, horna, Sonja Lončar, klavir, Ivana Pavlović, harfa, Ivan Marjanović, udaraljke, Gordan Trajković, violina, Miloš Petrović, violina, Nemanja Živanović, viola, Igor Ćetković, violončelo, Boban Stošić, kontrabas, dirigent: Aleksandar Đurov

29. oktobar 2004.

  Ansambl za novumuziku, dirigent:Vladimir Milić
 • Branka Popović: Dream za klarinet, violončelo i klavir
 • Filippo Perocco (Italija): pxf (piece for friend/fa) za hornu i klavir
 • Mauro Montalbetti (Italija): Sphere za flautu, klarinet, vibrafon, harfu, violinu i violončelo
 • Darija Andovska (Makedonija): Vocalise za sopran, klavir i vibrafon
 • Roderik de Man (Indonezija): Rush za flautu/pikolo/alt-flautu, klarinet/bas-klarinet, fagot, klavir, violinu, violu i violončelo