Program

12.maj 1995.

20:00 – Zadužbina Ilije M. Kolarca - Svečano otvaranje

  Beogradska filharmonija, dirigent: Bojan Suđić
 • Vlastimir Trajković: Koncert za klavir i orkestar, B-dur, op. 21, Raymonda Scheinfeld, klavir
 • Aleksandar Obradović: Askeza za veliki gudački orkestar i čelestu
 • Naoko Hishinuma (Japan): Spira

13.maj 1995.

17:00 – Sava Centar, Hol - Susreti sa umetnicima

18:00 – Sava Centar, Amfiteatar - Koncert kamerne muzike

 • Rajko Maskimović: Gambit za klavir / Lidija Stanković, klavir
 • Rastislav Kambasković: Vatra sa Vračara – Sonata za četiri harfe / Milica Barić, Dijana Sretenović, Snežana Pejanović, Ana Ivančević, harfe
 • Vladimir Tošić: Trial za dva klavira / Ljiljana Vukelja, klavir, Vladimir Civijić, klavir
 • Andrea Tallmeli (Italija): Canzone di Ofellia za naratora, dve flaute, dve harfe i čelestu / Katarina Jovanović, narator, Svetlana Ristić, flauta, Ana Bogdanović, flauta, Milica Barić, harfa, Ljljana Nestorovska, harfa, Aleksandra Ćirović, čelesta
 • Jukka Linkola (Finska): Circles za dva klavira / Aleksandra Ćirović i Dejan Stošić, klaviri
 • Miyuki Shiozaki (Japan): Inishie-No-Toki (Ancient times...) za flautu, dva klarineta, glas i tucumi / Midori Suzuki, glas, Ljubiša Jovanović, flauta, Dragan Petrović, klarinet, Milan Milošević, klarinet, Boris Bunjac, tucumi

20:00 – Sava Centar, Hol - Koncert kamerne muzike
Radionica za savremenumuziku „Archaeus“, dirigent: Liviu Danceanu (Rumunija)

 • Iannis Xenakis: Rebonds za udaraljke
 • Stefan Niculescu (Rumunija): Sextuplumza kamerni ansambl
 • Calin Ioachimescu (Rumunija): Celli-phonia za violončelo i elektroniku
 • Ulpiu Vlad (Rumunija): The Legend of Dreams za kamerni ansambl
 • Ivan Jevtić: Sonata za obou i klavir
 • Liviu Danceanu (Rumunija): Andamento za violinu klarinet i udaraljke
 • Jukka Tiensuu (Finska): Tango Lunaire za kamerni ansambl

14.maj 1995.

17:00 – Sava Centar, Hol - Susreti sa umetnicima

18:00 – Sava Centar, Amfiteatar - Koncert kamerne muzike

 • Laura Mjeda: Četiri epizode za gudački kvartet / Srpski gudački kvartet „Mokranjac“
 • Ari Ben-Shabetai (Izrael): ForteCelloPiano za violončelo i klavir / Sandra Belić, violončelo, Istra Pečvari, klavir
 • Predrag Milojković: Dobropreparirani klavir / Srboljub Dinić, klavir
 • Predrag Repanić: Belo kao olakšanje za violončelo i klavir / Sandra Belić, violončelo, Istra Pečvari, klavir
 • Božo Banović: Gudački kvartet / Gordana Nedeljković-Matijević, violina, Igor Aleksić, violina, Milija Branković, viola, Ladislav Mezei, violončelo

20:00 – Sava Centar, Amfiteatar - Elektroakustička muzika

 • Ivan Božičević: Mesečeva prekretnica, traka
 • Slavko Šuklar: Flaura ’94 za flautu i elektroniku / Laura Levai Askin, flauta
 • Srđan Hofman: Znakovi za flautu, violončelo, klavir i živu elektroniku / Ljubiša Jovanović, flauta, Sandra Belić, violončelo, Miloš Petrović, klavir, Zoran Erić, sempler

15.maj 1995.

17:00 – Sava Centar, Hol - Susreti sa umetnicima

18:00 – Sava Centar, Amfiteatar

 • Tatjana Milošević: Sjaj Betelgeza ili Tajna crvenog džina za četiri ozvučena violončela, ozvučeno čembalo i klavir / Tešman Živanović, Siniša Jovanović, Dejan Božić, Branislav Petrović, violončela, Aleksandra Ćirović, čembalo, Dragica Toskić, klavir
 • Dušan Kostić: Amor Fati za srednji glas i dve flaute, fagot, hornu, violinu, violončelo i klavir / Aleksandra Ivanović, mecosopran, Svetlana Ristić, flauta, Ana Bogdanović, flauta, Goran Marinković, fagot, Milan Radić, horna, Vesna Jovanović, violina, Tešman Živanović, violončelo, Olivera Đurđević, klavir
 • Zlatan Vauda: Molitva zamoju kišu za troglas, klavir i darabuku / Svetlana Lovčević, Aneta Ilić, Dragana Radovanović, troglas, Miloš Petrović, klavir, Boris Bunjac, tarabuka
 • Herman Rechberger (Finska): Avanti! za dve flaute, dve oboe, dva klarineta, vibrafon, dve violine, violu, dva violončela i kontrabas
 • Zsolt Durkó (Mađarska): Three English Verses za mecosopran i dvanaest instrumenata / Ansambl za novumuziku sa gostima

20:00 – Sava Centar, Amfiteatar - Koncert kamerne muzike

 • Mikko Heiniö (Finska): Piano Quintet / Julija Hartig, violina, Peđa Milosavljević, violina, Ana Glišić, viola, Ištvan Varga, violončelo, Alan Freiser, klavir
 • Ben-Zion Orgad (Izrael): Filigrees No. 1 za klarinet i gudački kvartet / Nikola Srdić, klarinet, Julija Hartig, violina, Peđa Milosavljević, violina, Ana Glišić, viola, Ištvan Varga, violončelo
 • Mordecai Seter (Izrael): Concertante – piano quartet No.1 / Julija Hartig, violina, Ana Glišić, viola, Ištvan Varga, violončelo, Gordana Marjanović, klavir
 • Dejan Despić: Dies Irae, kvintet za obou, violinu, violu, violončelo i klavir, op. 106 / Bojan Pešić, oboa, Maja Jokanović, violina, Dejan Mlađenović, viola, Sandra Belić, violončelo, Olivera Đurđević, klavir

16.maj 1995.

17:00 – Sava Centar, Hol - Susreti sa umetnicima

18:00 – Sava Centar, Amfiteatar - Koncert solističke i kamerne muzike

 • Nataša Bogojević: L’incertezza del poeta za violončelo / Ištvan Varga, violončelo
 • Istvan Lang (Mađarska): Knots on the Line za flautu, alt flautu i violončelo / Snježana Stupar, flauta, Bratislav Đurić, alt flauta, Vladislav Antonović, violončelo
 • Mihailo iz Peći (1647-?): Pieces colorées pour la flute et le clavecin – prir.Miloš Petrović / Ljubiša Jovanović, flauta, Miloš Petrović, čembalo
 • Ivana Stefanović: A u daljini vrt pun cveća za violinu / Maja Jokanović, violina
 • Srđan Jaćimović: Tri stava za gitaru / Zoran Stanišić, gitara
 • Isidora Žebeljan: Igra za alt saksofon, kontrabas, klavir i tarabuku / Nenad Petrović, alt saksofon, Nebojša Ignjatović, kontrabas, Isidora Žebeljan, klavir, Boris Bunjac, tarabuka

20:00 – Sava Centar, Hol - Koncert kamerne muzike

  Opera Nova, dirigent: Gerald Bennertt
 • Beat Furrer (Švajcarska): Air za klarinet, violončelo i klavir
 • Vera Stanojević: Kolo/At the Edge za gudački kvartet
 • Anton Webern: Sechs Bagatellen, op. 9 za gudački kvartet
 • Emil Petrovics (Mađarska): II string quartet
 • Klaus Huber (Švajcarska): Des Dichters Pflug inmemoriamO.Mandelstam za gudački trio
 • Gerard Zinsstag (Švajcarska): Tempor za flautu, klarinet, gudače i klavir

16.maj 1995.

18:00 – Zadužbina Ilije M. Kolarca, Muzička galerija - Okrugli sto Tribine

20:00 – Zadužbina Ilije M. Kolarca, Velika sala
Koncert Simfonijskog orkestra Radio-televizije Beograd, dirigent: Vladimir Milić

 • Miloš Zatkalik: What’s He to Hecuba
 • Vuk Kulenović: Pejzaži nestajanja za gitaru i orkestar / Vera Ogrizović, gitara
 • Milana Stojadinović-Milić: Duo simbolico za klavir i orkestar / Zarifa Ali-Zade, klavir

Vladan Radovanović: Reč selektora

Četvrta Međunarodna tribina kompozitora, 12−18. maj 1995. Reč selektora

Za ovogodišnju Međunarodnu tribinu kompozitora prijavljeno je stotinak kompozicija, dakle više nego prošle godine, i može se očekivati da se porast interesovanja kompozitora za Tribinu nastavi. Treba istaći da se ovog puta za učešće na Tribini prijavilo i više stranih kompozitora i da je prosek kvaliteta njihovih dela nešto viši nego lani. Među inostranim učesnicima nalaze se i neka poznata imena evropske muzike: Iannis Xenakis, Klaus Huber, Herman Rechberger, Zsolt Durkó, Emil Petrovics, i do prošle godine gotovo nepoznata Japanka Naoko Hishinuma koja je 1994. osvojila nagradu na Međunarodnom konkursu Kraljice Mari-Žoze u Ženevi.
Od brojnih podnesenih domaćih (52) i inostranih dela (47), 60 ih je uvršteno u program Tribine: 31 domaće i 29 inostranih dela − dakle, proporcije su drugačije nego na prošlogodišnjoj Tribini na kojoj su izvedena 33 domaća dela i 17 inostranih. I ove godine gotovo četvrtinu programa ispunjavaju kompozicije naših studenata. Izuzev prve (12. maj) i završne večeri (18. maj) koje su u Dvorani Kolarčeve zadužbine, Tribina će se tokom ostalih pet dana održavati u Centru Sava. Program Tribine uključuje dva simfonijska koncerta, sedam kamernih koncerata, četiri susreta sa autorima i izvođačima i jedan Okrugli sto. Održaće se i jedan koncert elektro-akustičke muzike. Među solistima, ove godine pojavljuju se i Rejmonda Šajnfeld, Dejan Mlađenović, Maja Jokanović, Ljubiša Jovanović i Ištvan Varga. Od domaćih ansambala na Tribini nastupaju: Beogradska filharmonija i Simfonijski orkestar RTB, a od inostranih Archaeus iz Bukurešta i Opera Nova iz Ciriha.
Selektor je pokušao da izvrši svoj zadatak ravnajući se prema osnovnom načelu Tribine, sopstvenim kriterijumima i raspoloživim sredstvima  i terminima. Prema osnovnom načelu izloženom u Statutu: „Tribina teži da predstavi dela nastala tokom protekle tri godine, koja se odlikuju visokim estetskim i umetničkim vrednostima, uvažavajući sve tendencije izražavanja i sadržajnih opredeljenja“. U skladu sa navedenim načelom, selektor je iz sopstvenih oslonaca vrednovanja isključio lični ukus da bi izbegao opredeljivanje samo za dela bliska stilovima i načinima muzičkog organizovanja kojima je i sam naklonjen. Tako se, zapravo, jedini kriterijum ticao umetničke vrednosti, ali je i on, po mišljenju selektora, predstavljao ublaženje zahteva za visokim nivoom vrednosti koje sugeriše Statut. Razume se, ovim se nikako ne želi reći da na Tribini ’95 neće biti dela visokih umetničkih kvaliteta, nego to da je donja granica vrednovanja bila postavljena nešto niže: zahtevalo se da podneseno delo bude „pismeno“ i umetnički pristalo uobličenje celine s obzirom na izabrani kod izražavanja i vladanje muzičkim medijem za koji se opredelilo. Naravno, „visoko“ i „pristalo“ samo su opšte naznake koje smisao stiču tek uz konkretnu primenu, u kontekstu ishoda vrednovanja. Treba napomenuti da je bilo i partitura koje nisu uvršćene u program zbog nepostojanja odgovarajućeg izvođačkog sastava, ili zbog toga što nije imalo smisla zarad jedne kratke kompozicije angažovati, na primer, ceo mešoviti hor. Možda treba reći da su nam neki kompozitori prijavili više od jedne kompozicije koje su, u nekoliko slučajeva, bile kvaliteta približno onim uvršćenim, ali je selektor smatrao − imajući u vidu raspoloživo trajanje Tribine − da je ipak bolje predstaviti više kompozitora sa po jednim delom nego manje sa po dva ili tri dela, pod uslovom da sprovođenje tog principa ne ide na uštrb globalnog kvaliteta Tribine.
Sve u svemu, kao ishod selekcije na Tribini će se, jedan kraj drugih, naći dela veoma raznovrsnih stilskih i melodijskih orijentacija: kontinualno i postmodernistički moderna, neoklasična i postmodernistička, minimalna i etnomuzička, vokalnoinstrumentalna i elektroakustička.
Pošto je notni zapis, koji selektor većinom ima na uvid, ipak samo sistem konvencionalnih znakova koji često više skriva muziku nego što je otkriva, i ovom selektoru jedino preostaje nada da nije načinio previše previda u tumačenju tih znakova.

Vladan Radovanović