Rodni Vaška (SAD), kompozitor i ekspert za kompjutersku muziku. Poznat je po njegovim algoritamskim kompozicijama, neobičnim operama i scenskim komadima. Ansambl London Schubert Players je nedavno snimio Vaškinu kompoziciju Zimski koncert za solo trubu, klavir i gudače za prvi disk iz edicije kompakt diskova Evropska Odiseja, pod nazivom Kako vam se dopada. Vaška je profesor studija umetnosti na Državnom univerzitetu u Severnoj Karolini, gde je direktor festivala Arts NOW Series, kao i Festivala kompjuterske muzike.

Sayings je zbirka kratkih komada u nastajanju za hor, čiji su autori Rodni Voška (muzika) i Nejtan Lif (Nathan Leaf) (tekst), zasnovana na narodnim izrekama iz različitih zemalja. Mada su stihovi pisani na engleskom jeziku, govorni segmenti se najbolje izvode na jeziku publike. Pevani slogovi su besmislene reči i fraze dobijene rastavljanjem originalnog teksta ili prevođenjem na latinski jezik. Namera je da komadi budu laki, kratki i zabavni. Ova zbirka sadrži izreke iz Poljske i Amerike i iz Irske.