Magnus F. Anderson (1953, Švedska) podučava sviranje limenih duvačkih instrumenata i kompoziciju. Radi kao trombonista u ansamblu Respons Sinfonietta iz Stokholma. Studirao je kompoziciju na Kraljevskom koledžu za muziku u Stokholmu, kod Bengt-Arnea Valina, Danijela Berca, Pera Lindgrena i Sven-Davida Sandstroma. Piše muziku za orkestar, duvačke i druge kamerne ansamble, hor, solo instrumente i elektronski medij. Neka od njegovih dela su: Under bron, under tiden (Under the Bridge, Under the Time, 1991) za duvački ansambl, House of Seven Rooms koncert za simfonijski duvački sastav (1994), Parlando (1996) za flautu i harfu, Förändringsfanfar (Fanfare of changes, 1996–1998) – 365 kratkih komada za dva limena duvačka instrumenta, Ice Movement (2004–2006) za orkestar, Galliard/Broken Galliard (2007) za flautu i gitaru.

Poco a poco, za flautu, violu i harfu
U svojim kompozicijama nastojim da pronađem odgovarajući balans između logike i emocije.