Žarko Mirković (1952, Crna Gora) diplomirao je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a magistrirao na Univerzitetu u Njujorku (NYU). Autor je horskih, kamernih i orkestarskih kompozicija, kao i brojnih dela primenjene muzike među kojima se izdvajaju: Eho-Valdštajn, za klavir i elektroniku, Junior, za ženski hor, Musica Sioranu i Slike samoće za gudački ansambl i Triptih za soliste, hor i simfonijski orkestar. Dugogodišnji je profesor na Muzičkoj akademiji na Cetinju, a od 2006. godine vodi Muzički centar Crne Gore.

Taraf-trio, posvećen ansamblu Kotor art, svojevrsni je omaž taraf-sviračima, rumunskim ciganima, koji svoju tradicionalnu muziku nastalu pod uticajem raznih kultura Balkana i Orijenta izvode na virtuozan način. Delo je zasnovano na poznatom spoju lagane i brze melodije u kojem su sačuvana njihova dominantna obeležja: emocija i harmonska tenzija prve, i jednostavna motoričnost druge. Muzički materijal nije podvrgnut složenijoj nadgradnji, već je tretiran sa idejom da se čuvanjem njegove autentičnosti postigne svojevrstan rimejk taraf-muzike.