Jovanka Trbojević (1963, Srbija/Finska) bazično muzičko obrazovanje stekla je u Srednjoj muzičkoj školi „Mokranjac”. Upisala je 1981. godine Muzičku akademiju u Pragu, na kojoj je diplomirala pet godina kasnije. Od 1989. godine pohađa studije kompozicije na Akademiji „Sibelijus” u Helsinkiju, gde živi i radi kao kompozitor od 1997. Najpre se fokusirala na kamernu muziku, ali u skorije vreme komponuje veće forme i radi sa većim ansamblima. Njeno orkestarsko delo Orgone Accumulator, koje je naručila Radio-televizija Finske, premijerno je izvedeno 2007; kamernu operu Heart in a plastic bag prvi put je izvela OperaNord 2008; monumentalno radiofonsko delo CreationGame izvedeno je 2009. godine i osvojilo je priznanje Prix Italia. Njeno najnovije orkestarsko delo Vertigo, koje je naručila Filharmonija iz Tamperea, premijerno je predstavljeno 2011. godine. Trenutno komponuje novu kamernu operu, koju je naručio Helsinški kamerni hor. Njen kreativni rad podržale su sve ključne finske i nordijske fondacije, među kojima je i Umetnički savet Finske čiji je stipendista u periodu od pet godina. Pored kamerne muzike, Jovanka Trbojević komponuje muziku za ples, pozorište, televiziju I film.

With Bartok in mind! (Imajući Bartoka na umu!)

Ovaj duo je komponovan za moje prijatelje. Oni su svirali mnoga Bartokova dela za dve violine, a pošto sam već došla na ovu ideju, mislila sam da upotpunim njihov repertoar. Koristila sam narodnu pesmu Čeremisa (narod iz oblasti Volge, Republika Marijska) kao polazište – ima li ovde nekih sličnosti sa Bartokom?! Na početku ova pesma se javlja u deonici prve violine, dok je druga violina ukrašava. Raspoloženje je robusno i energično. Središnji deo je Ritual, koncentrisan na zvuk i pokrete. Na kraju ista pesma se javlja u deonici druge violine, dok je prva violina prenosi u drugu dimenziju – više vazdušast, apstraktan i emotivni prostor… Delo je prvi put izvedeno ovog septembra u okviru simpozijuma AtelierEM u Bratislavi.