Žerar Peson (1958, Francuska) studirao je književnost i muzikologiju na Sorboni i Nacionalnom konzervatorijumu za muziku u Parizu. Godine 1986. osnovao je časopis za savremenu muziku Entretemps. Proveo je dve godine u vili Mediči u Rimu kao stipendista francuskog Ministarstva spoljnih poslova. Dobitnik je nagrada: Laureat du Studium Internationale de composition de Toulouse (1986), Opéra Autrement (1989), Tribune Internationale de l’Unesco (1994), i nagrade Fondation Prince Pierre de Monaco (1996). Brojni su ansambli i orkestri koji su širom Evrope izvodili njegova dela. Opera Forever Valley, narudžbina T&M, po libretu Mari Redone (Marie Redonnet) izvedena je aprila 2000. u Théâtre des Amandiers u Nanteru. Njegova opera Pastorale izvedena je koncertno 2006. godine, a juna 2009. godine i postavljena u Théâtre du Châtelet u Parizu. Njegova dela od 2000. godine objavljuje Éditions Henry Lemoine. Prvi autorski CD sa Fa ansamblom izdat je 1996 (Accord/Una corda), a CD Mes béatitudes u izvođenju Ensemble Recherche 2001 (aeon). Snimak opere Forever Valley pojavio se 2003. Godine 2007. Peson je dobio nagradu berlinske Akademie der Künste. Od 2006. predaje kompoziciju na Nacionalnom konzervatorijumu za muziku u Parizu.

Sudbinska promena za Žerara Pesona dogodila se kada se, početkom 1991, uselio u Vilu Mediči. Mes Béatitudes pripadaju tom novom centru gravitacije pronađenom u Italiji između 1991. i 1995. godine. Mes Béatitudes je refleksija o nemačkoj muzici, tihi dijalog sa Helmutom Lahenmanom (Helmut Lachenmann) preko Antona Bruknera (Anton Bruckner). Delo je duboko dijaloško i implicira stvarna partnerstva. Književnost je deo Pesonove muzike, ona čini njeno telo. Uselivši se u vilu Mediči 1991, Žerar Peson je u svoj život pustio italijanskog pesnika Sandra Penu (Sandro Penna). Njegov rukopis je koncizan, izbegava svaku nepotrebnu fjoraturu. „Konkretna instrumentalna muzika“, kakvu je hteo Lahenman, pronalazi svoj odjek u konkretnoj poeziji Sandra Pene. Mes Béeatitudes (1995) zajedno za Gel par jeu (1991) i Récréations françaises (1995) čine trilogiju sećanja, teatar zvučnih seniku, prizivanje mana.

Muzika Žerara Pesona nema želju da promeni svet već da ga otkrije, da ga jednostavno ogoli. U Mes Beatitudes Peson „svlači“ Sedmu simfoniju Antona Bruknera a njegova se muzička pažnja pre svega zadržava na fragilnosti druge teme adađa.

(CD Alternance/Pesson-Lanza STR 33837 www.stradivarius.com)
Omer Corlaix