Ansambl Cantus (Hrvatska) nastao je u okviru Muzičkog biennala Zagreb, 2001. godine, kao prvi specijalizovani ansambl za savremenu muziku u Hrvatskoj. Od samih početaka svog rada, ovaj ansambl deluje u stalnom sastavu, pod umetničkim vođstvom Berislava Šipuša, ujedno i dirigenta ansambla. Cantus ansamblje redovni učesnik svih domaćih festivala i manifestacija, kao i inicijator i organizator sopstvenog koncertnog ciklusa (Cantus & Lisinski, u sezoni 2006/2007). Oko sedamdeset premijernih izvođenja, dve stotine izvedenih opusa, više od trideset inostranih gostovanja (u Austriji, Italiji, Sloveniji, BIH, Njemačkoj, Belgiji, Velikoj Britaniji, Švedskoj, Turskoj, Meksiku, Kini, Kanadi), kao i saradnja sa brojnim gostujućim solistima (Dunja Vejzović, Josip Lešaja, Enrico Dindo, Edin Karamazov, Petrit Çeku, Roberto Fabbriciani i dr.) i dirigentima (Luca Pfaff, Johannes Kalitzke i dr.), te već uobičajena praksa brojnih kompozitorskih posveta, ukazuju na značaj i mesto koje ovaj ansambl zauzima unutar zemlje i inostranstva. U protekle dve godine ansambl Cantus je učesnik projekta Re: New Music, pod pokroviteljstvom fondova Europske Unije, a u 2008. godini proglašen je službenim ansamblom ISCM-a.

Ansambl Cantus