Srđan Dedić (1965, Hrvatska) diplomirao je 1989. komponovanje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu kod Stanka Horvata. Od 1990. do 1991. usavršavao se u oblasti elektronske muzike na Univerzitetu u Strazburgu kod Françoisa-Bernarda Mâchea, a od 1991. do 1993. na Konzervatorijumu Sweelinck u Amsterdamu kod Geerta van Keulena. Od 1998. do 1999. učio je komponovanje kod Jojia Yuase u Tokiju, istodobno učeći i tradicionalne japanske instrumente s članovima ansambla Pro Musica Nipponia kaodobitnik stipendije japanske vlade za strane umetnike (Bunka-Cho). Od 2005. predaje na Odsjeku za kompoziciju i glazbenu teoriju Muzičke akademije Univerziteta u Zagrebu.

Njegova dela izvode ugledni orkestri i izvođači, npr. Simfonijski orkestar iz Louisvillea, Praški simfonijski orkestar, Korejski kamerni orkestar, ansambl Cantus, Gudački kvartet Penderecki, Zagrebačka filharmonija, Simfonijski orkestri Hrvatske i Slovenačke radiotelevizije. Djela su mu predstavljena na mnogim festivalima, npr. na Svetskim danima muzike Međunarodnog društva za savremenu muziku 1997. i 2003, na Međunarodnoj tribini kompozitora UNESCO-a u Parizu, na Gaudeamusu u Amsterdamu, na Muzičkom bijenalu u Zagrebu, na Festivalu savremene muzike pri Državnom univerzitetu u Indijani, na Svetskom kongresu saksofonista u Montrealu. Dobitnik je više nagrada: 1988. godine Prve nagrade na Međunarodnoj tribini kompozitora UNESCO-a u Parizu; 1989. Nagrade Muzičkog bijenala u Zagrebu za studentsku orkestarsku muziku; 1990. Nagrade Hrvatskog glazbenog zavoda; 1995. prve nagrade na 29. Festivalu savremene muzike u Indijani. Od 1991. razvija teorije i programe na području komponovanja uz pomoć računara.

Hey Pearl!
Glavna tematika ovog dela je intuitivno komponovana lirska misao, koja se u svojim stalnim ponavljanjima varira, dok su dve kontrastne epizode koje joj se suprotstavljaju– strukturisane. Stoga bi se oblik kompozicije mogao izraziti kao: A1 B A2 C A3. Delo je praizvela izvanredna čelistkinja Monika Leskovar, na 24. Muzičkom bijenalu u Zagrebu, 2007. godine.