Ahmet Jirir je kompozitor koji je i u svojim sedamdesetim pionir u korišćenju muzike kao komunikacionog kanala sa publikom. Studirao je kompoziciju na Konzervatorijumu u Ankari, francusku književnost na Sorboni, a doktorat iz etnomuzikologije stekao je u Merilenu, dok je doktorske studije iz kompozicije pohađao na Indijana univerzitetu u SAD. Osnivač je i umetnički direktor Udruženja za novu muziku koje radi u južnoj i jugoistočnoj Turskoj (Izmir).

Arioso e Aria Cabaletto, scena iz opere Gulbaba

Ovo delo je zasnovano na sličnostima između južnog vetra (lodosa, juga) i divlje prirode koja vlada ljudskim životima. Lodos uzburkava morsko dno i na naše obale donosi brojne, raznolike objekte koje su ljudi odbacili i žele da zaborave. Egzistencijalne stvarnosti su tu, i pored toga što su potisnute u zaborav, čekajući lodos da ih nanese u rokovnik.

U ovom delu Arioso sadrži odseke solo viole, eksplozivnog karaktera i senza misura, dok Aria sledi kontinuum trodelnog takta konvencionalne bel canto arije.