Mihalis Kefalas (1966, Atina), doktor kompozicije (Goldsmits univerzitet, London) studirao je u Grčkoj i Velikoj Britaniji. Godine 1994. osnovao je muzičku školu Alpios u Koridalosu na Pireju. Bio je stipendista I.D. Pateras Panchiakon fondacije i Avra Shipmanagement S.A., N. Lemosa. Dobitnik je Prve nagrade na takmičenju Mladi kompozitori sledeće generacije (Atina, 2000), Druge nagrade na završnim ispitima iz kompozicije, kao i Druge (pesma uz pratnju orkestra) i Treće nagrade (kamerna muzika) na Međunarodnom takmičenju u Volosu, 2008. Dela su mu izvedena na 2nd Alfeo Gigli International Festival of Composition u Italiji, i na završnim ispitima Konzervatorijuma u Briselu.

Opus broji preko 70 kompozicija u rasponu od muzike za decu, ciklusa pesama, kamerne muzike, muzike za pozorište do orkestarskih dela. Njegova interesovanja kreću se od naučno-fantastične opera i harmonije sfera do muzičkog obrazovanja ljudi sa posebnim potrebama i imigranata. Objavio je Priručnik za prijemne ispite univerzitetskih muzičkih odseka, Mikrokosmos Manosa Hadžidakisa, Dela 2000–2004. Trenutno je umetnički direktor Mesnog konzervatorijuma u Himitosu (Atina).

Delo Pet slikaza obou, klarinet i fagot komponovano je 2008. godine. Traje oko deset minuta i zahtevnije je u izražajnom, nego u tehničkom smislu. Inspiraciju predstavlja pet slika norveškog slikara Edvarda Munka, različitih po stilu i karakteru.
1. Bolesno dete
2. Madona
3. Krik
4. Melanholija i
5. Igra života

Svakoj slici je lično Munk dopisao tekst. Ti tekstovi korišćeni su kao dodatna inspiracija. Dalje, delo je i vrste traktata o Slikama sa izložbe poznatog ruskog kompozitora Modesta Musorgskog. Ipak, ono je prevashodno namenjeno uživanju kompozitora i njegove publike, a ne proširenju muzičkog jezika i uvođenju avangardnih novina.