Karen Pauer (1977, Irska) magistrirala je 2000. godine na UCC (University college Cork), na Odseku za kompoziciju. Trenutno privodi kraju doktorske studije iz kompozicije na Sonic Arts Research Centre u Belfastu u klasi Majkla Alkorna i radi kao muzički stručnjak na Mary Immaculate College, Univerzitet u Limeriku.

Do 2004. njeno stvaralaštvo bilo je prevashodno usmereno ka instrumentalnoj muzici, a danas prema istraživanju elektroakustičke muzike, umetnosti zvuka i žive elektronike. Pauerova nastavlja da izvodi svoju muziku širom Evrope i SAD sa njenom najnovijom kompozicijom za gudački kvartet i traku, koja će premijerno biti izvedena u Srbiji. Dobitnica je nagrade Experimentation Award od Belltable teatra u Limeriku, koja joj je omogućila izložbu zvučne/video instalacije tokom Novembra 2008. Njeno poslednje elektroakustičko ostvarenje, Prženi pirinač, čips sa karijem i dijetalna koka-kola, odabrano je da predstavlja Irsku na 11. Međunarodnoj tribini elektroakustičke muzike. Isto ostvarenje ušlo je u finale SEAMUS/ASCAP Student Awards 2009.

Karen Pauer je aktivni član Udruženja irskih kompozitora (AIC), Društva za promociju nove muzike (SPNM), Međunarodnog udruženja Žene u muzici (IWMA), Društva za elektroakustičku muziku u SAD (SEAMUS) i bivši član Zajednice Irskih kompozitora (ICC).

Krave, kafa, ptice, pčele i nova soba (2007)
Krave, kafa, ptice, pčele i nova soba žive u prostoru između tonova. U kompoziciji se istražuje ideja neprestanih promena određene tonske visine. Nastojanje da se uho slušaoca fiksira i isprovocira na određene tonove, izložene u instrumentalnoj deonici i na traci, zapravo se nikada ne ispunjava. Čak i kada se čini da je određena tonska visina stabilna, uvek se dešava nešto u pozadini što je remeti.

Izvođač treba da bude svestan ove ideje kada pristupa kompoziciji. Pristup instrumentalnoj deonici je veoma važan za ovaj koncept. Izvođač treba da svira svaki ton kao da se upravo „nakačio“ na njega. Sva glisanda treba da budu svirana približno. Četvrttonovi i tonske visine između njih treba da budu naglašene.