Andrea L. Tarodi (1981, Švedska) u osmoj godini je počela da svira obou a ubrzo je počelo da je interesuje komponovanje. Kompoziciju je studirala na Muzičkom koledžu Kraljevskog univerziteta u Stokholmu sa, između ostalih, Perom Lindgrenom i Mari Samuelson. Potom, na Muzičkom konzervatorijumu Peruđe sa Fabijom Čifarelom Čardijem i na Muzičkom koledžu u Piteji sa Janom Sandstromom. Master iz kompozicije odbranila je na Kraljevskom muzičkom koledžu u Stokholmu 2009. godine.

Piše za raznorodne ansamble, a posebno je zainteresovana za vokalnu i orkestarsku muziku. Dela su joj izvodili Musica Vitae, KammarenensembleN, Eric Ericsons Chamber Choir, Stockhom Wind Orchestra, Östgöta Wind Orchestra, Christian Lindberg & Roland Pöntinen and Trio Klingberg/Mannheimer/Wijk.

Akacija je delo koje je pisano po narudžbini trija Klinberg-Manhajmer-Vijk. Delo ima dve teme: prvu iznetu u violini i violončelu na početku, i drugu, koja se prvi put čuje u oktavama klavira.