Aleksandar S. Vujić (1945, Srbija), diplomirao je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu na odsecima za klavir, kompoziciju i dirigovanje. Tokom studija četiri puta je dobio nagradu kao student sa najboljom prosečnom ocenom.

Osnivač je kamernog orkestra Sinfonijeta i Madrigalskog hora Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, čiji je umetnički direktor i šef dirigent. Deluje kao redovni profesor na istom fakultetu i predsednik Saveza srpskih horova otadžbine i dijaspore.

Njegov kompozitorski opus čine dela horske i kamerne muzike (za solo klavir, solo violinu, solo violončelo, za violinu i klavir, violončelo i klavir, za gudački duo, gudački trio, klavirski trio, gudački kvartet), kao i kompozicije za kamerni i simfonijski orkestar. Njegova dela do sada su objavili izdavači iz SAD, Nemačke, Italije, Mađarske i Srbije. Ekskluzivni izdavač Vujićevih horskih dela je Synkope Verlag iz Nemačke.

Za svoj kompozitorski rad, Vujić je osvojio nekoliko međunarodnih priznanja – 1993. Treće mesto na Međunarodnom takmičenju za horsku kompoziciju u Trentu, Italija; 1995. Prva i Treća nagrada na Međunarodnom takmičenju za horsku kompoziciju Robert Šuman u Cvikau, Nemačka; 2002. Zlatna medalja na Drugoj olimpijadi horova u Busanu, Južna Koreja; 2009. Zlatna medalja na Međunarodnom takmičenju horova u Budimpešti, Mađarska.

Srpsko kolo, za gudački orkestar
Kompozicija je nastala pre nekoliko godina. Danas postoji u verzijama za različite izvođačke sastave: za klavir solo, dva klavira, klavir četvororučno, violinu i klavir, klavirski trio, gudački kvartet i simfonijski orkestar. Verzija za violinu i gudački orkestar napisana je prošle godine.

Kada se na svadbi svatovi uhvate u kolo i njihovo srce zaigra od uživanja u ritmu i pulsu, prepuštaju se zahuktalom tempu, koji ih na talasima zvuka nosi u jedan beskrajni vrtlog fizičkog uživanja u cupkanju. U Kolu je veoma važan puls koji treba da dovede gotovo do transa, a uz pomoć velike virtuoznosti violinske deonice. Delo nije komponovano na neki postojeći motiv ili melodiju, već je pisano u duhu srpske narodne muzike, ali sa modernim pristupom. Zamišljeno je kao ostvarenje koje može reprezentativno da predstavlja Srbiju.