Goran Kapetanović rođen je 1969. u Sisku. Diplomirao je kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu 1996. u klasi Zorana Erića. Do 1999. radio je kao asistent na katedrama za kompoziciju i teorijske predmete FMU.

- Sažeti prikaz neumitnog i tragičnog toka sudbine koji je krhko biće male sirene odveo u potpunu propast

TATOO je: Lažnjak. Delo. Ruglo. Slika. Poruka. Nasilje. Greška. Namera. Stid. Provokacija. Uspomena. Efekat. Erotika. Bol. SMISAO.

TATOO (u muzičkom smislu) jeste skup muzičkih akcija i relacija koje za cilj imaju da ustanove postojanje smisla ispod naslaga konfekcije. U svakom novom delu pravila mogu (a i mislim da treba) da budu nova. Pri tome je, dakle važnije (i daleko teže) uspešno osmišljavanje novih pravila (pozitivan stav), nego težnja za udaljavanjem od svih postojećih pravila (negativan stav).