Irena Popović diplomirala je na odseku za kompoziciju i orkestraciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi Srđana Hofmana. Godine 2003. započela je postdiplomske studije na FMU u klasi Zorana Erića, a paralelno je upisala i magistarske studije na Univerzitetu Mozarteum u Salcburgu, u klasi Rajnharda Febela.

Kompozicije Irene Popović izvođene su na festivalima, koncertima i takmičenjima u Rumuniji, Mađarskoj, Australiji, Belgiji, Nemačkoj i Austriji. Njene kompozicije nagrađene su na takmičenjima i festivalima: npr. gudački kvartet Little Noiz dobio je Drugu nagradu u kategoriji studentskih radova na Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu. Takođe je komponovala muziku za različite performanse i izvložbe u Srbiji, te muziku za pozorišne komade postavljene u srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, Narodnom pozorištu u Beogradu, Malom pozorištu Duško Radović u Beogradu i Pozorištu u Subotici. Sarađivala je sa Goranom Bregovićem na orkestraciji njegovog baleta Kraljica Margo.

Kao pevačica i pijanista nastupala je na festivalima džez i improvizovane muzike (Kanjiža, Kluž, Budimpešta…) a aktivno se bavi i imrpovizacijom u okviru svojevrsnih radionica na kojima sarađuje i sa neformalnim pozorišnim trupama. Osnivač je grupe Prerađivačka industrija muzičkog materijala koja okuplja izvođače i kompozitore koji deluju u različitim okruženjima i koja insistira na spajanju različitih vidova umetničkog izražavanja, sa tendencijom da preraste u pokretni “muzičko-poetski teatar”. U okviru ove grupe poseban ogranak čini Vokalno kulturno umetničko društvo žena u ekspanziji Oh, meine liebe Constanze, koje neguje i prezentuje stvaralaštvo žena.

- Little Noiz

Delo je poetična predstava (ne)bitnog dela vašeg životnog prostora.