Slavko Šuklar rođen je 1952. u Murskoj Soboti, Slovenija. Diplomirao je na FMU u Beogradu, prvo na teoretskom odseku. kompoziciju je završio u klasi Petra Ozgijana i Aleksandra Obradovića. Magistrirao je na istom fakultetu u klasi Srđana Hofmana.

Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu je kao vanredni profesor predavao Analizu muzičkog dela, a 1991. godine je izabran za vanrednog profesora na Katedri za kompoziciju i orkestraciju. Kao gostujući profesor, orkestraciju je godinu dana predavao i na FMU u Beogradu na katedrama za muzikologiju i dirigovanje. Godine 1994. je izabran za šefa Katedre za kompoziciju i dirigovanje na AU u Novom Sadu. Delovao je kao predsednik Udruženja kompozitora Vojvodine. Niz godina bio je član programskog odbora na Jugoslovenskoj muzičkoj tribini u Opatiji, a 1996. izabran je za člana Upravnog odbora SOKOJ-a.

Danas živi u Velenju (Slovenija), gde radi u srednjoj muzičkoj školi i intenzivno vodi i organizuje muzički život u Murskoj Soboti u klubu PAC (Pomurski Akademski Centar). Osnivač je ansambla Camerata Velanensis u Velenju. Ove godine je od strane rektora Mariborskog univerziteta izabran za predsednika ekspertne grupe za formiranje Akademije za muzičku umetnost u Velenju a pod Univerzitetom Maribor, koja bi trebalo da se otvori 2009. godine.

Opus slavka Šuklara broji preko 60 kompozicija napisanih za simfonijske orkestre, kamerne ansamble, soliste, elektronsku muziku, kompozicije za akustičke instrumente i elektroniku, multimedijalne projekte, horske kompozicije, veliki broj kompozicija za orkestre harmonika, muziku za dokumentarne filmove, TV serije, muziku za radio drame, muziku za lutkarske predstave. Njegove kompozicije su izvođene na svim značajnim festivalima i koncertima u bivšoj Jugoslaviji, u današnjoj Srbiji, u Americi, Austriji, Australiji, Engleskoj, Češkoj, Finskoj, Holandiji, Italiji, Izraelu, Mađarskoj, Nemačkoj, Rusiji, Slovačkoj, Švajcarskoj, na 6th International Rostrum of Electroacoustic Music - Amsterdam, u Hong Kongu na World Music Days 2002, u Sloveniji na World Music Days 2003 – Ljubljana, itd. Pre mesec dana u EDSS – edicijama slovenačkih kompozicija – izašao je autorski CD Slavka Šuklara pod naslovom Luxin Tenebris.

Za svoje stvaralaštvo Slavko Šuklar je primio značajne nagrade kao što su: Druga nagrada na Međunarodnoj tribini kompozitora Karlovci – Novi Sad za delo Vocaliseconcertante, Druga nagrada na istoj manifestaciji u Beogradu za kompoziciju Concertodoppio, Nagradu žirija JRT 1990. na poslednjoj Muzičkoj tribini u Opatiji za kompoziciju Concertoperamici, specijalnu nagradu DHW Trossingen (Hohner), Nemačka, nekoliko Prvih nagrada Ministarstva za kulturu Vojvodine…

- Flaura ’94

Flaura ‘94 za flautu i elektroniku napisana je 1994. godine i posvećena vrsnoj flautistkinji Lauri Levai Aksin, koja ju je zajedno sa autorom premijerno izvela 1995. godine na Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu. Flaura ‘94 potom je izvođena na raznim festivalima i koncertima u Sloveniji, u izvođenju slovenačke flautistkinje Karoline Šantl Zupan, koja je snimila ovu kompoziciju za potrebe ARS programa Radio Slovenije i koja se u njenom izvođenju nalazi na novom autorskom CD-u Slavka Šuklara.

U kompoziciji su korišćeni odlomci teksta i nekoliko moduliranih segmenata iz poznatog ostvarenja Vitolda Lutoslavskog Paroles Tissés, a flauta je tretirana, između ostalog, i kao instrument kroz koji se vrlo dobro „govori“. Elektronika se suptilno uklapa u centralni deo kompozicije na čijem vrhuncu se flauta rasklopi i svira se samo na „glavi“ instrumenta. U repriznom delu zazvuče segmenti ekspozicije, koji dovode muzički materijal do nestajanja, do izgovorene strofe kloda Šabrona »Qui se merveille«.