Ivana Stefanović
- Drvo života

Drvo života je nastalo tokom proleća, a premijerno izvedeno u franciskanskoj crkvi Sv. Antoana u Damasku u junu 1997. Kompozicija je bila odgovor na poziv dirigenta i dekana Visokog instituta za muziku u Damasku, maestra Solhi Al Vadija koji mi je zatražio delo da ga izvede sa svojim Nacionalnim orkestrom.

Više nego da među partiturama pronađem neku stariju, volela sam da napišem novu kompoziciju. Bilo mi je potrebno novo delo, trebalo mi je da napišem delo s nadom. Moja kompozicija se manje naslanja na samu ideju o drvetu života, taj motiv koji je tako široko rasprostranjen na Istoku, na kojem sam jedno vreme privremeno živela, a više na samu likovnu predstavu ove ideje. U svetu floralne ornamentike drvo života može se naći svuda, a posebno na tepisima i minijaturama… Grane tog drveta se najčešće račvaju bez kraja, nadovezuju jedna na drugu, prepliću, tako da se oko lako izgubi u tom beskonačnom likovnom lavirintu. Putanja ovih, uvek- zelenih grana izgleda oku obnavljajuća, ponavljajuća, neumorna i neuhvatljiva.

Dovoljno za nadu?