Konstantin Babić (1927) studije kompozicije završio je u klasi Milenka Živkovića na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Najpre je radio kao profesor u Muzičkoj školi Mokranjac, a od 1966. godine do penzije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.

Autor je velikog broja kompozicija različitih žanrova, u rasponu od kantate, preko muzike za simfonijske i kamerne orkestre, kamernih i klavirskih kompozicija, solo pesama i horova, do mjuzikla, dramoleta, baleta i opere.

Bavi se muzičkom kritikom, prevođenjem i autor je mnogih stručnih tekstova i publikacija (udžbenik Orkestracija, 2002, knjiga memoarske proze Na margini Mokranjčevih dana, 2002…).

Za svoj rad dobio je nagradu Stevan Stojanović Mokranjac UKS za horsko stvaralaštvo (1970, 1971, 1972, 1983, 1985), nagradu Radio-difuzije za kompoziciju Levačka svita (1972), Vukovu nagradu (1998) i mnoga druga priznanja.

Prolog, predlog i epilog

Kompozicija Prolog, predlog i epilog, za flautu, glas i klavir je napisana za trio ANIMA (Aleksandra Ristić, mecosopran; Ana Veličković-Igić, flauta; Dragana Đorđević, klavir) koji je u više mahova izvodio dela autora.