on Vord Bauman je diplomirao kompoziciju na Univerzitetu Kolorado u klasi Sesila Efingera, a magistarske i doktorske studije je završio na odseku za kompoziciju Univerziteta Ilionis u klasi Roberta Kelija i Salvatorea Martirana. Godine 1965, dobio je Fulbrajtovu stipendiju koja mu je omogućila usavršavanje kod Bernda Alojza Cimermana u Kelnu.

Od 1970. do 2003. radio je na Državnom univerzitetu Frostburg u Frostburgu (Merilend) kao profesor teorije i kompozicije. Osnivač je i šef studijske grupe za novu muziku. Predavao je na Državnom muzičkom konzervatorijumu u italijanskom gradu Adrija 2002, 2004. i 2005.

Preko 75 Baumanovih kompozicija je bilo izvedeno i emitovano u SAD i Evropi. Njegov opus obuhvata dela orkestarske, horske i kamerne muzike, operu, multimedijalne projekte, muzičke predstave, transkripcije i aranžmane. Moravički simfonijski orkestar, Slovački radio orkestar, Simfonijski orkestar Potomac Highlands i Gudački kvartet Moyzes neki su od ansambala koji su ostvarili trajne snimke Baumanovih dela.

Bauman je jedan od pokretača i muzički koordinator serije letnjih koncerata Music at Penn Alps. Bio je muzički direktor i dirigent Kamernog orkestra Penn Alps, orkestra Symphony uder the Stars, Simfonijskog orkestra Zapadnog Merilenda i Simfonijskog orkestra Potomac Highlands.

Član je ASCAP-a, Foruma američkih kompozitora, Američkog muzičkog centra, Udruženja kompozitora Amerike, itd. Bio je član Umetničkog saveta države Merilend. Stručni je konsultant u Američkom savetu za obrazovanje i član Saveta direktora za mladu publiku u Merilendu. Kao kompozitor, dirigent i edukator, navodi se u desetinama nacionalnih i internacionalnih leksikografskih izdanja, između ostalog u međunarodnom izdanju knjige Ko je ko u muzici i Ko je ko u Americi.

Rondo
Muzika Džona Vorda Baumana je univerzalna i obraća se svima. Bauman ima veliko poštovanje za tradicionalne oblike, deduktivnu logiku i izraz. Rondo za gitaru solo ima tradicionalni petodelni oblik ABA’CA’’. Radi izražajnosti, dodat je i savremeni muzički materijal.