Dejan Despić (1930, Beograd), kompozitor, muzički pisac i pedagog, studirao je kompoziciju kod Marka Tajčevića i dirigovanje kod Mihajla Vukdragovića na beogradskoj Muzičkoj akademiji, gde je kasnije predavao teorijske predmete i penzionisan kao redovni profesor (1995). Redovni je član Srpske akademije nauka i umetnosti. Komponovao je više od 150 opusa u svim žanrovima osim muzičke scene. Naročito su mu brojna dela pisana za klavir (solo, klavirski duo), razne kamerne sastave i koncertantne kompozicije.

Devojačke pesme, op. 149, za ženski glas i klarinet solo
Komponovane su na šest tekstova iz narodne lirske poezije, ali bez muzičkih folklornih elemenata, osim mestimičnih dalekih asocijacija. Za razliku od brojnih solo pesama, pojedinačnih i u ciklusima, koje sam komponovao u standardnom sastavu – glasa i klavira, u ovom slučaju pokušao sam da to redukujem na glas i jedan melodijski instrument – ovde klarinet. Njihove dve linije teku, najvećim delom, potpuno samostalno, dakle kao čisto polifoni dijalog.

Ovaj ciklus vokalnih minijatura posvetio sam Katarini Jovanović, koja me je zadužila izvanrednim izvođenjem Đulića u više prilika, između ostalog i na jednom Bemusu i (u orkestriranoj verziji) u Londonu. Iako komponovane pre nekoliko godina, Devojačke pesme sticajem okolnosti dosad nisu izvedene, pa je ovo njihova premijera.

U međuvremenu sam iste tekstove obradio – naravno, bitno različito – i za četvoroglasni ženski hor, kao op. 190, namenjen Akademskom ženskom horu Collegium musicum. Ta, nedavno nastala verzija još nije izvedena.