Američki kompozitor Dž. Kori Nol je rođen u Klaksburgu, Zapadna Virdžinija, 1979. godine. Diplomirao je kompoziciju i teoriju na univerzitetima Marshall i Bowling Green. Usavršavao se u Firenci. Njegova dela su premijerno izvođena širom SAD, u Firenci i Parizu. Trenutno radi na doktorskoj tezi iz kompozicije na Državnom univerzitetu Lujzijane, i bavi se proučavanjem odnosa tonskih visina i tradicionalnom muzikom Apalača.

Selva Oscura
Iz Danteovog Pakla

 1. Nel mezzo del cammin di nostra vita
  Mi ritrovai per una selva oscura,
  Ché la diritta via era smarrita.
  Ahi quanto a dir qual era é cosa dura
 2. 5. Esta selva selvaggia e aspra e forte
  Che nel pensier rinova la paura!
  Tant´ è amara che poco è piu morte;
  Ma per trattar del ben ch´i´ vi trovai,
  Diro de l´altre cose ch´i´ v´ho scorte.

  10. Io non soben ridir com´ i´ v´intrai,
  tant´ era pien di sonno a quell punto
  che la verace via abbandonai.