Fani Kosona je rođena u Atini 1969. Diplomirala je matematiku na Atinskom univerzitetu, a studije klavira je pohađala na Nacionalnom konzervatorijumu u Atini, Ecole Normale de Musique u Parizu i Nacionalnom konzervatorijumu oblasti Rul-Malmeson kod Bernara Ringisena. Na Visokom nacionalnom konzervatorijumu za muziku u Parizu je specijalizirala iz oblasti kontrapunkta i fuge (klase Ž. P. Holstajna i M. Merlea), a orkestraciju na Scoli Cantorum.

Studirala je kompoziciju u klasi Teodora Antoniua, a tema njene doktorske teze na Jonskom univerzitetu u Grčkoj je muzičko komponovanje uz pomoć matematičkih modela. Njeno najnovije delo bavi se temom primene teorije katastrofe.

Njena dela, nagrađivana na brojnim radionicama i konkursima iz oblasti savremene kompozicije, su uspešno izvodili orkestri (Kamerata, Orchestra of Colours, ALEA III), kamerni ansambli (Duo Palmos, Kvartet Vilnus) i istaknuti solisti iz Grčke, Francuske, Nemačke, SAD, Kanade, Holandije, Turske, Litvanije itd.

Rhythm ’n’ Brass, za trombon solo, svetska premijera
Delo je komponovano 2006. godine.

Naslov se odnosi na „ritam i bluz“, dok istovremeno sadrži i osnovnu ideju strukture: kombinujući tembr trombona sa perkusivnim zvucima koje izvodi sam trombonista. Kompozicija počinje samo sa tonskim visinama. Pokretljivost je najpre mala, a zatim se postepeno povećava i ritam počinje da se pomalja. „Perkusivni element“ postepeno zamenjuje „melodijski“ element. Pošto perkusivni sloj kompozicije dostigne svoj vrhunac, instrumentalna boja se ponovo vraća sama za epilog.