Aleksandar Vujić

Aleksandar Vujić (1945, Srbija), kompozitor, dirigent i pijanista. Diplomirao je kompoziciju (klase S. Rajičića, P. Ozgijana i V. Mokranjca), dirigovanje (klase D. Skovrana i Ž. Zdravkovića, magistrirao klavir (klasa O. Mihailović) na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Tokom studija četiri puta je dobijao nagradu kao student sa najboljom prosečnom ocenom. Dobitnik je nagrada Zoltan Kodalj (1983), nagrada vlade SAD (USIS), državnog ordena Izraela (1988), prve i treće nagrade na Međunarodnom takmičenju za horsku kompoziciju Robert Šumanu Cvikau, Nemačka (1995), Zlatne medalje za horsku kompoziciju u Busanu, Južna Koreja (2002), Zlatne medalje na Međunarodnom takmičenju horova u Budimpešti, Mađarska (2009).

Osnivač je, rukovodilac i dirigent kamernog orkestra Sinfonietta i Madrigalskog hora FMU i dirigent brojnih ansambala – Đakon Avakum kamerni hor, Hor Braća Baruh, hor Iuventus cantat i dr. Redovni je profesor FMU u Beogradu u penziji, predsednik Saveza srpskih horova otadžbine i dijaspore. Njegov kompozitorski opus čine dela horske i kamerne muzike (za solo klavir, solo violinu, solo violončelo, za violinu i klavir, violončelo i klavir, gudački duo, gudački trio, gudački kvartet), kao i kompozicija za kamerni i simfonijski orkestar. Njegova dela su objavili izdavači iz SAD, Nemačke, Italije, Mađarske i Srbije. Ekskluzivni izdavač Vujićevih horskih kompozicija je Synkope-Verlag iz Nemačke.

Pristupajući pisanju Tri komada za klavir op. 83, želeo sam da komponujem tri kontrastna stava, koja bi se uklapala u repertoare pijanista. Prvi je više meditativni stav, u kome dominira mala terca. Drugi kontrastira energičnošću – Marš – gde dominira kvarta, dok je treći pravi raj za virtuozne pijaniste, od početka koje je kvazi niente, do virtuoznih pasaža kako u levoj tako i u desnoj ruci sa akcentima, te materija pulsira na zadovoljstvo kako izvođača tako i publike koja voli virtuozitet. Inače delo je posvećeno mladom pijanisti Ivanu Bašiću i njegovoj profesorki Neveni Popović. Svetska premijera dela je bila u koncertnoj sali Gvarnerius, u izvođenju pijaniste Ivana Bašića 5. juna 2015.