Menahem Zur

Menahem Zur je rođen u Izraelu 1942. godine. Napisao je preko stotinu dela, uključujući kamernu, vokalnu, simfonijsku i elektronsku muziku, kao i dve celovečernje opere. Dobitnik je nagrade za životno delo Društva autora, kompozitora i izdavača muzike u Izraelu (ACUM) 2001. godine. Dobitnik je i dve Nagrade Predsednika vlade u oblasti komponovanja. Među ostalim njegovim priznanjima, ističu se Gugenhajmova stipendija 1981. godine i mnoge druge nagrade i porudžbine. Većina njegovih dela objavljena je u SAD i Izraelu. Njegova orkestarska dela su u više navrata izvodili Izraelska filharmonija i Jerusalimski simfonijski orkestar.

Zur je i profesor emeritus na Akademiji muzike i plesa u Jerusalimu. Predavao je na Kvins koledžu, Gradskom univerzitetu Njujorka (CUNY) i Univerzitetu u Njujorku (New York University). Od 1992. do 1994. i od 2000. do 2003. godine bio je predsednik izraelskog Saveza kompozitora. Diplomirao je na Akademiji za muziku i ples u Jerusalimu, a studirao je i u SAD, na Mens koledžu (Mannes College of Music), Koledžu „Sara Lorens“ (Sarah Lawrence College) i Univerzitetu Kolumbiji (Columbia University), gde je 1976. doktorirao komponovanje.

Mozaici je trio za klarinet, violončelo i klavir. Napisan je decembra 2015. u jednom stavu; traje šest minuta. Tonski sadržaj trija uređen je po načelima i procesima Klumpenhauerovih mreža (iz oblasti teorija transformacije). Kompozicija sadrži velik broj konsonantnih arpeđa i akorada usled dodekafonog materijala koji je zasnovan na dijatonskim sazvučjima (dva konsonantna heksakorda).