Miloš Zatkalik (1959, Srbija) je kompozitor i teoretičar. Studirao kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, kod profesora Vasilija Mokranjca i Rajka Maksimovića. Usavršavao se u SAD i Engleskoj. Radi kao redovni profesor i šef Katedre za muzičku teoriju Fakulteta muzičke umetnosti. Predaje takođe na Akademiji umetnosti u Banjaluci. Držao je predavanja po pozivu u Kanadi, Norveškoj, SAD, Sloveniji i Nemačkoj. Važnija dela: simfonijska – Minas Tirit; What’s He to Hecuba; O Saralindi, Xinguu i vojvodi koga je progutao Golem – bajka za veliki orkestar; kamerna – Pesma ludaka iz Čua, Izgubljeni fragmenti II, I kao da ničeg nije bilo, Naizgled bezazlena igra; kamerni orkestar – Izgubljeni fragmenti, Dum incerta petimus; solistička (flauta, viola, violončelo, klavir); solo pesme. Dela su mu izvođena u zemlji i inostranstvu (Nemačka, Španija, Rusija, Kanada, SAD).

Radove je objavljivao u zemlji i inostranstvu. Posebne oblasti interesovanja: veza između muzike i književnosti/lingvistike; analiza muzike XX veka; psihoanalitičke osnove muzičke analize. Autor je i prvog domaćeg udžbenika muzičke analize u elektronskoj formi.

Član je Predsedništva Udruženja kompozitora Srbije i žirija Mokranjčeve nagrade. Diplomirao takođe engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Bavio se stručnim prevođenjem.

Reči u kamenu (stihovi Momčila Nastasijevića) – svedena gotovo na haiku formu i kao u kamen uklesana, pesma Momčila Nastasijevića – možda bolje, a neosporno kondenzovanije od bilo čega meni poznatog – iskazuje samu srž odnosa koji vladaju u svetu, ovde, drugde, danas, bilo kad. Tih dvadeset reči i nekih tridesetak slogova postali su gotovo moja opsesija, pa je ovo već treći put da im se kao kompozitor obraćam – četvrti, kad se uzme u obzir i jedna prerada.

Upotrebljen je jedan motiv iz muzike antičke Grčke, tako da bi se engleski rog u ovom kontekstu mogao zamisliti i kao aulos. U jednom trenutku upotrebio sam citat iz svoje druge po redu kompozicije na ove stihove. I jedno i drugo su samo činjenice vezane za tehnologiju pravljenja kompozicije i slušalac ne bi trebalo da o njima razmišlja.