Ljubomir Nikolić (1976, Srbija) završio je osnovno muzičko obrazovanje u Tuzli, smer harmonika, a potom je nastavio školovanje u Muzičkoj školi „Isidor Bajić” u Novom Sadu, takođe na instrumentalnom odseku. Studije kompozicije pohađa pri Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi Miroslava Štatkića. Diplomirao je 2002. godine, u klasi Rajka Maksimovića, kompozicijom Ratnik za simfonijski orkestar. Na prvoj godini studija dobija diplomu studenta generacije za postignut uspeh, a 1997. godine dobitnik je prve nagrade na prvom takmičenju pozivnog konkursa za kompozitore Dani „Josifa Marinkovića”, u Bečeju, za solo pesmu Trijumf Venere. Takođe, 2009. godine osvaja dve nagrade na Srpskom nacionalnom konkursu za udaračke instrumente kojeg je raspisao naš eminentni umetnik Nebojša Živković, a štampano je i notno izdanje nagrađenih kompozicija sa konkursa. Od značajnijih izvođenja treba pomenuti: Gudački kvartet br. 2 – Strano telo u interpretaciji gudačkog kvarteta TAJJ u januaru 2012. godine u Rimu u okviru manifestacije „Umetnost i kultura Istočne Evrope”; premijerno izvođenje kompozicije za dva klavira Senke u Njujorku (izvođači su bili Majkl Rouz i Miori Suđijama). U izdanju Matice Srpske i Udruženja kompozitora Vojvodine objavljeno je retrospektivno kompakt disk izdanje njegovih ostvarenja, pod nazivom Foreign Body, kao i disk Pesma duhova nad vodama (SKC Novi Sad).

Muza
Muza… Boginja i zaštitnica pesnika, slikara, muzičara… Ona koja nadahnjuje… Kompozicija predstavlja ’bljesak’ jednog nadahnuća… inspiracije… vere u ’čistu’ muziku… muziku radi nje same… Često se postavlja pitanje pojma muzike kroz istoriju… ’kosmičke muzike’ (koja je u saglasju sa svemirom), ’psihološke muzike’ (koja oblikuje dušu), ’nove muzike’ (koja budi osećanja)… njene transformacije… Transformacija se takođe dešava i u kompoziciji, jer početna akordska struktura (koja se pojavljuje tokom cele kompozicije, ali u nešto drugačijem obliku) od koje nastaje cela kompozicija, prelazi dalje u melodijsku liniju (transformisanu i dobijenu iz akordske strukture, pojavljujući se u obliku razloženog akorda, ostinata i lestvične građe), gradeći kvazipolifonu fakturu izvedenu iz prve dve strukture… Kompozicija predstavlja skroman dar ’Uzvišenoj’… jednoj od devet… Muzi… Ovo delo osvojilo je četvrto mesto na internacionalnom takmičenju WGC, 2010. godine, u Novom Sadu.