Darija Andovska

Darija Andovska (1979, Makedonija) dip­lo­mirala je kompoziciju u klasi Goceta Kolarovskog na Fakultetu muzičke umetnosti u Skoplju, Makedonija; magistrirala je u klasi Izabel Mandri – ZHdK u Cirihu, Švaj­carska; sada je na doktorskim studijama pod mentorstvom Čaja Černovina na Institutu Harvard, SAD. Autorka je kamerne, solističke, orkestarske, simfonijske i horske muzike, kao i muzike za film, pozorište, ples i multimedijalne projekte.

Dela su joj izvođena u Albaniji, Jermeniji, Austriji, Azerbejdžanu, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Kanadi, Hrvatskoj, Danskoj, Engleskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Gruziji, Italiji, Irskoj, Makedoniji, Meksiku, Crnoj Gori, Norveškoj, Poljskoj, Rumuniji, Rusiji, Srbiji, Sloveniji, Švedskoj, Švajcarskoj, Turskoj, Ukrajini, SAD. Pobednik je na nekoliko takmičenja širom sveta. Nominovana je (2014) i nagrađena (2013, 2015) nagradom Virtuoso kao najuspešniji kompozitor u Makedoniji. Pohađala je MusMA (Music Masters on Air) 2013/2014. Dobitnik je nagrade grada Ciriha kao najuspešniji kompozitor 2014. Radi kao docent na Fakultetu muzičke umetnosti i Fakultetu dramske umetnosti u Skoplju.

Kompozicija DOrMIrNO je napisana po algoritmu (zbir pravila koje precizno definišu redosled delovanja), povezanim sa domino-efektom. Takav pristup je doveo do izvesne mehaničnosti u muzici, koja je u toku kompozicije razvijena do kontrastnog pristupa kontrolisane aleatorike. Sam naziv je kombinacija dve reči, dormir (francuski: spavati, biti uspavan) i domino, zbog domino-efekta, pri čemu se dobija i treće značenje, upleteno u zvučnost kompozicije.