Ivan  Elezović

Ivan Elezović (doktor umetnosti, Univerzitet Ilinois u Urbani) studirao je kompoziciju, muzičku teoriju i elektronsku muziku na Univerzitetu Manitoba, Mekgil univerzitetu i Univerzitetu Ilinois, gde je radio sa Majklom Metjuom, Randolfom Petersom, Zakom Setlom, Alsidesom Lan­com, Gajem Garnetom, Erikom Lundom i Skotom Vajatom.

Njegova stvaralačka interesovanja kreću se u rasponu od akustičkih do elektroakustičkih dela uključujući i miksmedije, i zapažen je na brojnim takmičenjima i festivalima u Južnoj i Severnoj Americi, Australiji, Evropi i Aziji. Elezovićev pristup komponovanju, brušen i iznađen u Severnoj Americi, pokazuje podjednako majstorstvo i interesovanje za ostvarenje inovativnih konceptualnih ciljeva. Umesto da sledi jedan stil, Elezović dopušta da na pristup i metod rada u svakom novom delu utiču brojni materijali i ideje. Trenutno Elezović je vanredni profesor i šef Odseka za kompoziciju i teoriju na Džekson državnom univerzitetu.

Mehanička tema zatenor, klavir i 2 muzičke kutije
Unapred limitirana prirodom dve dijatonske mehaničke muzičke kutije čiji zvuk nastaje pomoću okretanja ručke, realizacija ovog dela u procesu komponovanja je bila veliki izazov. Kroz konstantnu aktivnost u čitavom delu, muzičke kutije su diktirale harmonsku strukturu jer je delo zasnovano na svega sedam različitih tonova. Kao konsekvenca ovakve vrste tonskog ograničenja, muzičke kutije otvaraju brojne mogućnosti za različite vrste izlaganja i ispoljavanja drugih muzičkih parametara kao sto su registar, dinamika, ritam i artikulacija.