Katarina  Glovicka

Katarina Glovicka (1977, Poljska) diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Vroclavu (Poljska), a potom nastavila studije sa Lujom Andrisenom. Doktorirala je 2008. godine u Sonic Arts Research Centre. U Holandiji je slobodni umetnik i radi kao nastavnik za kompjutersku muziku na Kraljevskom konzervatorijumu u Briselu. Njena stvaralačka interesovanja obu­hvataju najrazličitije muzičke medije. Dela joj se razlikuju po snazi ekspresije i boje. Kompozicije su joj premijerno izvodili čuveni internacionalni ansambli i solisti poput, između ostalih, Scottish Ensemble, Ensemble Recherche, Holland Symfonia. Saosnivač je Artek sounds i savetnik ARTEk fondacije.

Novi projekti uključuju 2 nova CD: sa gudačkim kvartetom Rubens i Magdalenom Valentinovič, i novu kamernu operu za poljsko Narodno pozorište.

Favola je deo projekta CD Red Sun koji je snimljen sa Malgorcatom Valentinovič. „To je dobar rad sa klavirskim zvukom vođen brižljivim pozicioniranjem zastoja, šuštanja, toka sinusnih talasa i slično. Svih sedam komada su vrlo oprezni, atmosferični, katkad sumorni, svi meandriraju vrlo ugodno.” „Lepo za kišni dan” (Vital Weekly 936, Modisti.com).