Kaleidoskop (Zа decu i odrasle) Nade kolundžije

Kaleidoskop je inspirisan muzičkom kutijom dok naziv sugeriše formu i ideju. Naime, reč kaleidoskop vodi poreklo od grčkih reci: kalos (καλός) – lepo, eidos (είδος) – oblik i scopeo (σκοπέω) – gledati, posmatrati, s tim što je u ovom kaleidoskopu primaran medij zvuk iz koga izranja slika.

Muzička kutija asocirа nа detinjstvo, lepe trenutke, rаdost, nežnost, prаz­nike, lutke, zаigrаnost, igrаčke, utočište… Okretаnjem malene ručice ili otvаrаnjem poklopcа drvene kutije, sve to možemo dа prizovemo u sećаnje.

Muzičke kutije odnosno mehanizmi koje koristimo, sačinjene su od valjka koji se pokreće ručicom i točkića sa metalnim klinovima. Svaki ton ima svoj točkić. Kada se papirna traka sa perforacijama, koja je pripremljena po partituri, stavi u mehanizam, ona se kreće i proizvodi tonove. Naime, perforacija omogućava određenom klinu da prođe kroz rupicu i udari deo nalik češlju, koji reprodukuje tonove u željenoj visini i ritmu u obimu od 2 oktave, od c1 do c3 i to u dijatonskom nizu.

U ovom projektu, kompozicije jedanaestoro kompozitora koncipirane su kao celina sa dodatnom muzičkom dramaturgijom za koju sam izbrala kratke odlomke dela savremenih kompozitora (Meredit Monk, Filipa Glasa, Erika Satija, Konlona Nenkarova). Tako se stiglo do celine sastavljene od dela i delića koji se pretapaju i kotrljaju, kao sto to čine i sličice u kaleidoskopu, dok sama scena sa izvođačima, klavirom, klavirima igračkama, klovnom, tereminom, lutkama i muzičkim kutijama kao i snimcima koje slušamo preko ozvučenja i projekcijama video radova, postaje jedna velika imaginarna muzička kutija.

Za ovu priliku napisane su četiri kompozicije. Ostale, koje su na programu, izbrala sam smatrajući da ime je mesto tu.

Kaleidoskop je stvaran u igri, sa značajnom dozom ozbiljnosti.

Nada Kolundžija

Nada Kolundžija