Vitautas Germanavičijus

Vitautas Germanavičijus (1969, Litvanija) – „Muzika je prostor za skrivene misli, osećanja, filozofiju i simbole koji treba da budu otkriveni, otvoreni za slušaoca, i neprekidno ponovo otkrivani slušanjem”, reči su Vitautasa Germanavičijusa. Možda zbog toga kompozitor teži novom zvuku i novim tehnikama njegove proizvodnje, potvrđujući da svako delo mora da ima jedinstven zvučni prostor i zvučni materijal.

Germanavičijus je na početku studirao akordeon, klasični i džez klavir. Diplomirao je 1966. na litvanskoj Muzičkoj akademiji na kompoziciji u klasi Julijusa Juzeliunasa, a 2005. dobio MFA u elektronskoj muzici na Mils koledžu (SAD). Dobio je UNESCO-Ašberg Bursari grant za boravak u Banf umetničkom centru (Kanada), Fulbajtovu stipendiju (SAD), stipendiju Ser Viljema Gloka (Velika Britanija), brojne grantova fondova Otvorenog društva Litvanije za učešće na projektima u Ukrajini, Moldaviji, Mongoliji i Kini.

Njegovu muziku izvode čuveni orkestri i ansambli na mnogim festivalima savremene muzike u Evropi, Severnoj Americi i Aziji. Objavio je tri CD sa svojom muzikom – Compositions for Lithuanian traditional instruments, Unknown Spaces i Melting Constellations.

Germanavičijus trenutno radi kao predsednik Muzičke fondacije Litvanskog udruženja kompozitora i predsednik litvanske sekcije ISCM.

Cadenza za violinu i harmoniku je završena 2002. godine, po kompozitorovim rečima to je „roj zvukova koji se zajedno kreću naizmenično sa jedinim, neprekidnim tonom koji se postepeno menja prenoseći pokret kroz različite tembrove. Otuda, to je delo sa mnogo ‘kadenci’.

Chanson – “Chanson de geste, chanson courtoise, chanson parisien, chanson traditionnelle, chanson moderne…”  Pesma ili Chanson za violinu, klavir i harmoniku komponovana je 2007. Ovde Germanavičijus koristi varijacionu tehniku. Varirajući motive kompozitor koristi različite fakturne modele. Tako se proces pretvara u jednu kontinuiranu melodijsku liniju.