Ante Grgin

Ante Grgin (1945, Srbija) je studije klarineta završio na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Niz godina bio je prvi klarinetista Beogradske filharmonije, a 1995. je postao profesor klarineta na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Kao solista i kamerni muzičar nastupao je u mnogim gradovima nekadašnje Jugoslavije, u Francuskoj, Italiji, Mađarskoj, Švajcarskoj, Češkoj Republici, Rusiji, Belorusiji i Kini. Osvojio je brojna priznanja na takmičenjima u Ženevi, Minhenu, Pragu i često je član žirija na mnogim nacionalnim i internacionalnim takmičenjima. Među brojnim nacionalnim nagradama na planu izvo­đaštva i pedagogije posebno se izdvaja Nagrada za životno delo Udruženja muzičkih umetnika Srbije.Njegov kompozitorski opus u kome se prepliću elementi džeza, evergrina i klasike, obogatio je literaturu za duvačke instrumente.

Kompozicija Kapričo br. 5 je pisana u formi A B A. U njoj preovladavaju elementi bluza i svinga. Prvi deo je bluzerski setan, pisan u dubokom klarinetskom registru, sa povremenim virtuoznim pasažima i malim nijansama vibrata svojstvenim sviračima bluza, Drugi deo (B) je kontrast bluzu. Sastoji se iz virtuoznih pasaža kroz ceo registar klarineta i ritmičkog pulsa karakterističnih za sving. Sledi repriza koja sa manjim izmenama završava delo.

Delo je posvećeno Stojanu Krkuleskom, jednom od najboljih studenata iz klase Ante Grgina. Kako Krkulesku nije u mogućnosti da premijerno izvede Kapričo br. 5 koji mu je posvećen, zameniće ga njegov profesor, koji se ovim izvođenjem oprašta od svojih javnih nastupa.