Dragana  Jovanović

Dragana Jovanović (1963, Srbija), vanredni profesor FMU, doktor umetnosti, kompozitor je polistilistične i poližanrovske orijentacije. Njen opus čine kompozicije umetničke, popularne i primenjene muzike. Sinergija različitih oblasti interesovanja i delovanja reflektovala se na specifičan muzički jezik, kao i odnos prema muzici i pedagogiji. Dela su joj sa uspehom izvođena u Srbiji i inostranstvu.

Drei Musikhomeopathistucke (Phosphoricum Acidum C 148, Arnica Montana C 58, Tarentula Hispanica C 142) – Naziv trostavačne kompozicijepotiče od imena homeopatskih lekova. Svaki opisuje različita stanja, kao i energetska polja na koja deluju. Fosfor i Tarentula imaju pokretačku snagu, dok Arnica zamiruje bolove, zaustavlja krvarenja… U nemačkoj medicini je upotreba homeopatskih lekova vrlo zastupljena, te su i nazivi na nemačkom jeziku. Potencija lekova (C 148, C 58 i C 142) ne postoji, ona se odnosi na tempa stavova. Namerno „zbunjivanje” u tom smislu treba da utiče na optimistični stav prema životu, kao i ozdravljenje tela, duha i muzike.